Category: ไม่มีหมวดหมู่

ชายหาดจังหวัดภูเก็ตเริ่มกลับมาคึกคักหลังมีการมาตรการผ่อนคลาย ขณะที่ผู้ประกอบร้านอาหารบริเวณริมทะเลส่วนใหญ่ยังไม่กลับมาเปิดให้บริการ

ชายหาดจังหวัดภูเก็ตเริ่มกลับมาคึกคักหลังมีการมาตรการผ่อนคลาย ขณะที่ผู้ประกอบร้านอาหารบริเวณริมทะเลส่วนใหญ่ยังไม่กลับมาเปิดให้บริการ

บรรยากาศที่บริเวณยะนุ้ย เขตเทศบาลต...

เทศบาลราไวย์ ผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายเปิดพื้นที่สาธารณะเพิ่มเติมในเขตตำบลราไวย์

นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย...

ทต.ราไวย์ร่วมกับ อสม.จัดโครงการให้ความรู้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานแก่นักเรียนในพื้นที่.

นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย...