Category: สุขภาพ&สิ่งแวดล้อม

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม”ทำความดีด้วยหัวใจ” ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก.

นายณัฐกฤษณ์ พลเพชร นักวิชาการสิ่งแ...