Category: ข่าวสังคม

โครงการ พม.ห่วงใยดูแลทุกข์สุขปั่นปันน้ำใจให้ผุ้ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

บริเวณหน้าเทศบาลเมืองกะทู้ นายวงศก...