Category: ข่าวราชการ

ปกครองภูเก็ตพัฒนาบุคลากรด้านการให้มีความรู้ความสามารถมีจิตบริการในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อบริการประชาชนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

ที่โรงแรมบูกิตา  อำเภอเมืองภูเก็ต ...

เทศบาลตำบลรัษฎา จังหวัดภูเก็ต จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ที่ ห้องประช...

พบยาไอซ์มีการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้น สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันปราบปราม

นายสุพจน์  รอดเรือง ณ หนองคาย รองผ...

ภูเก็ตจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ต่อการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่าเทียบเรือสำราญกีฬา กรีนพอร์ท มารีน่า ตำบลไม้ขาวอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ที่คลับเฮ้า...

เทศบาลราไวย์ช่วยหนุ่มดวงซวยขับกระบะเที่ยวหาดยะนุ้ยลืมดึงเบรกมือ สุดท้ายรถไหลลงทะเลพังเสียหาย

วันที่ 28 ก.ค. 63 เจ้าหน้าที่ฝ่ายป...

ทต.ราไวย์ ร่วมมือร่วมใจจัดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ภายใต้กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลร...

จังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรม“ จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถานระยะที่ 2 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า” ภายใต้โครงการจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ที่วัดโสภณว...

ภูเก็ต ประชุม ติดตามขับเคลื่อนการพัฒนาภูเก็ต เตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยว หวังกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวให้คึกคัก

วันที่ 20 ก.ค.63 ที่ ห้องประชุมชั้...

จังหวัดภูเก็ตเตรียมจัดโครงการพลิกฟื้นผืนป่า สืบสาน รักษา ต่อยอด สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยจัดกิจกรรมปลูกป่าชายหาดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องประช...

เทศบาลตำบลวิชิต นำภาคประชาชนในพื้นที่ร่วมขับเคลื่อนสร้างเครือข่ายการป้องกันการทุจริต สู่การเป็นสังคมที่ถูกต้องโปร่งใสพร้อมให้ตรวจสอบได้

ที่ห้องประชุมระแงง ชั้น 3 สำนักงาน...