Category: ข่าวราชการ

เทศบาลราไวย์ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตติดตามการดำเนินงานชุมชนคุณธรรมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร วัดสว่างอารมณ์

ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลราไวย์ นายอ...

ภูเก็ต รับทราบผลการประเมิน หลังผ่อนคลายระยะที่ 5 ในกลุ่มกิจการและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงส่วนใหญ่ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการอยู่ในระดับดีมาก พร้อมขอความร่วมมือ การ์ดอย่าตก

ที่ ห้องประชุมคอซิมบี้ศาลากลางจังห...

จังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

ที่วัดมงคลวนาราม ตำบลสาคู อำเภอถลา...

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุจำนวน 2 หลัง

วันที่ 1 ก.ค.63 ที่บริเวณหมู่ที่1 ...

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ณ ชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดมงคลวราราม (ในยาง) เพื่อฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง หลังโควิด-19 คลี่คลาย

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต นำโด...

เทศบาลตำบลรัษฎา ร่วมหารือกับอำเภอเมืองภูเก็ต ในการประชุมสัญจรเพื่อมอบนโยบายการทำงานร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสร้างความผาสุกให้เกิดแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน

ที่ห้องประชุมชั้น 2 สถานีขนส่งผู้โ...

จังหวัดภูเก็ตตรวจเยี่ยมและประเมินชุมชนดีเด่นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ”อยู่เย็น เป็นสุข” บ้านนาคา หมู่ที่6 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

 ที่ มัสยิดนูรุ้เอี๊ยะซาน บ้านนาคา...

จังหวัดภูเก็ตจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 แก้ไขปัญหา ส่งเสริมให้เกษตรกรและประชาชนยกระดับการดำรงชีพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 25 มิ.ย. 63 ที่โรงเรียนกะทู...