Category: ข่าวท้องถิ่น

ภูเก็ตร่วมการฝึกเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรค COVID–19 ระลอกที่ 2 โดยด้านสาธารณสุขจังหวัดมีความพร้อมอย่างต่อเนื่อง

ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังห...

เจ้าของรถตู้และรถยนต์ป้ายเขียวได้รับกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จำนวนกว่า 700 คันตั้ง กลุ่มร้องเรียนไฟแนนซ์แห่งหนึ่งเพื่อขอให้ช่วยขยายระยะเวลาการผ่อนชำระค่างวดออกไปอีก 6 เดือน หรือ 1 ปี หลังจากครบกำหนดการผ่อนผันรอบแรก เนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีนักท่องเที่ยว

บริเวณลานอเนกประสงค์สะพาน อ.เมือง ...

ภูเก็ตภาคการศึกษาจัดเสวนาและประชุมวิชาการ เส้นทางสู่การมีงานทำ ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

  ที่ห้องประชุมราไวย์ วิทยาลัยอาชี...

ทัพเรือภาคที่ 3 จัดกิจกรรมปล่อยเต่าทะเล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

ที่บริเวณชายหาด ศูนย์บัญชาการทัพเร...

จังหวัดภูเก็ตร่วมกับประมงจังหวัดภูเก็ต เทศบาลตำบลวิชิตปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 นายณรงค์ วุ...

มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต จัดอบรมการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์พื้นฐานให้แก่อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานภายในมูลนิธิฯ

ที่ห้องประชุมมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต...