Category: ข่าวท้องถิ่น

ขนส่งจังหวัดภูเก็ตจัดสัมมนาผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารสาธารณะจังหวัดภูเก็ตตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารจังหวัดภูเก็ต

ที่โรงแรมเอทูพูลรีสอร์ท นายบัญญัติ...

หนุ่ม 19 ลักรถพยาบาลกู้ชีพฯหลบหนีขณะจอดเข้าเวรหน้าศูนย์กู้ชีพฯทม.กะทู้ ภูเก็ต ตร.- กู้ชีพเร่งติดตามตัว ก่อนจับได้ที่บขส.ตะกั่วป่า อ้างต้องการขับรถกลับบ้านในจ.สุราษฏร์ธานี

เมื่อเวลาประมาณ 04.10 น.วันที่ 23 ...

จังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรม“ จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถานระยะที่ 2 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า” ภายใต้โครงการจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ที่วัดโสภณว...

ภูเก็ต ประชุม ติดตามขับเคลื่อนการพัฒนาภูเก็ต เตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยว หวังกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวให้คึกคัก

วันที่ 20 ก.ค.63 ที่ ห้องประชุมชั้...

จังหวัดภูเก็ตเตรียมจัดโครงการพลิกฟื้นผืนป่า สืบสาน รักษา ต่อยอด สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยจัดกิจกรรมปลูกป่าชายหาดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องประช...

เทศบาลตำบลวิชิต นำภาคประชาชนในพื้นที่ร่วมขับเคลื่อนสร้างเครือข่ายการป้องกันการทุจริต สู่การเป็นสังคมที่ถูกต้องโปร่งใสพร้อมให้ตรวจสอบได้

ที่ห้องประชุมระแงง ชั้น 3 สำนักงาน...