Category: การศึกษา

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีภูเก็ตร่วมกับสมาคมผู้ปกครอง คณะครูและนักเรียนจัดเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกและทอดผ้าป่าการศึกษา 111 ปี

ที่หอประชุมโรงเรียนสตรีภูเก็ต นางส...

เทศบาลตำบลรัษฎาลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา

นายภูดิท รักษาราษฏร์ นายกเทศมนตรีต...