Category: การท่องเที่ยว

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต จัดการแข่งขันการประกวดปรุงอาหารพื้นเมืองภูเก็ต ในงานประจำปีของดีภูเก็ต ประจำปี 2563

บรรยากาศการแข่งขันการประกวดปรุงอาห...