หอการค้าจังหวัดภูเก็ตให้การต้อนรับหอการค้าจังหวัดชัยภูมิที่เดินทางมาศึกษาดูงานเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต

นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ทางหอการค้าจังหวัดภูเก็ตได้ให้การต้อนรับคระหอการค้าจังหวัดชัยภูมิที่เดินทางมาศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจำนวน 90 คน ซึ่งการเดินทางมาในครั้งนี้เพื่อเป็นการศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตที่ได้มีการบริหารจัดการอย่างมีระบบและมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย นายธนูศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า การเดินทางมาของคณะหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ นอกจากมาศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวแล้วยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งปัจจุบันทางจังหวัดและทางรัฐบาลได้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยได้มีการจัดงานต่าง ๆ และจัดมหกรรมกีฬาต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้คนไทยได้เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ทางจังหวัดภูเก็ตและภาคเอกชนได้ร่วมมือกันในการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทย โดยได้มีการลดราคาห้องพัก อาหารและโปรโมชั่นต่าง ๆ เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตตามโครงการภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะและมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวภูเก็ตไม่แพงอย่างที่คิด ซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมาชมความงามของธรรมชาติและอารยธรรมของจังหวัดภูเก็ตเพิ่มขึ้นต่อไป

You may also like...