คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปประเทศด้านแรงงานรับฟังปัญหาผู้ประกอบการภาคบริการธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19

วันที่ 11 กันยายน 2563 ที่ โรงแรมวินด์แฮม ซี เพิร์ล รีสอร์ตูเก็ต นายจรินทร์ จักกะพาก รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปประเทศด้านแรงงาน ในคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภาพร้อมคณะ ได้เดินทางมารับฟังปัญหาด้านแรงงานจากภาคการท่องเที่ยวและการบริการ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 รวมถึงการปรับตัวเพื่อความอยู่รอด โดยมีผู้บริการโรงแรม ส่วนราชการสังกัดกระทรวงเเรงงาน เข้าร่วมเสนอปัญหา ทั้งนี้ทางภาคธุรกิจโรงแรมซึ่งเป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากเนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาทำให้ไม่มีรายได้ส่วนใหญ่ได้หยุดให้บริการซึ่งมีผลกระทบต่อเนื่องในภาคแรงงานเช่นกันเนื่องจากโรงแรมไม่มีคนเข้ามาพักทำให้ไม่มีรายได้จึงทำให้ลูกจ้างได้รับผลกระทบไปด้วย แม้ทางรัฐบาลได้มีนโยบายต่างๆในการช่วยเหลือแต่ทางภาคธุรกิจโรงแรม โดยเฉพาะการกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวภายในประเทศแม้ทางจังหวัดได้ร่วมกับภาคเอกชนจัดมาตราการกระตุ้นการท่องเที่ยวอยู่ตลอดก็ได้ผลบ้างในระดับหนึ่งเท่านั้น นายจรินทร์ จักกะพาก กล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้เป็นเป้าหมายสำคัญคณะกรรมาธิการการแรงงานวุฒิสภา ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปประเทศด้านแรงงาน มารับฟังปัญหาความคิดเห็นของประชาชนชาวภูเก็ตที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากภูเก็ตค่อนข้างมีความหลากหลายในกลุ่มอาชีพ โดยประเด็นหลักๆ คนภูเก็ตอยากให้รัฐบาลสนับสนุนส่งเสริมเรื่องไทยเที่ยวไทย อยากให้ภาครัฐมาจัดประชุมสัมมนาเพื่อกระตุ้นรายได้ของจังหวัด โดยทางคณะอนุกรรมาธิการฯ จะสรุปรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการการแรงงานวุฒิสภา ในวันอังคารที่จะถึงนี้ (15 กันยายน 2563) เพื่อเสนอต่อวุฒิสภาและรวบรวมเสนอรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาต่อไป

You may also like...