จังหวัดภูเก็ตจัดพิธีต้อนรับและให้โอวาททหารใหม่ ในโอกาสส่งทหารกองเกินที่ถูกเข้ากองประจำการ ผลัดที่ 1/2563

วันที่1 กันยายน 2563 ตั้งแต่ช่วงเช้า บรรยากาศบริเวณโรงยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง สะพานหิน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต เป็นไปด้วยความคึกคัก มีบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครอง บุตรหลานเดินทางมาส่งทหารกองเกินที่ถูกเข้ากองประจำการ ผลัดที่ 1/2563 กันอย่างเนื่องแน่น โดยวันนี้ นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวให้โอวาททหารใหม่ ในโอกาสเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ โดยมีพันโท ประสิทธิ์ จันทร์วาศ ผู้ช่วยสัสดีจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้กล่าวรายงาน

            ด้วยสถานการณ์โควิด 19 ปีนี้กระทรวงกลาโหม จึงกำหนดเลื่อนวันส่งทหารกองเกินที่ถูกเข้ากองประจําการ ผลัดที่ 1/2563 จากวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันที่ 1 กันยายน 2563 ซึ่งวันนี้จังหวัดภูเก็ตมียอดทหารกองเกินที่คณะกรรมการตรวจเลือก และกําหนดตัวให้เข้ากองประจําการ ทั้งสิ้น 196 นาย แบ่งเป็นแผนกทหารบก 135 นาย แผนกทหารเรือ 39 นาย และแผนกทหารอากาศ 22 นาย

            ด้านนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจแก่ทหารใหม่ รวมถึงพ่อแม่พี่น้องผู้ปกครองว่า การที่ทุกคนได้เข้ามารับราชการเป็นทหารกองประจําการ ถือว่าเป็นผู้ที่มีความสํานึกตระหนักในภาระหน้าที่ มีความรับผิดชอบ และ แสดงออกถึงความเป็นลูกผู้ชายไทยอย่างแท้จริง ทุกคนคือกําลังพลสำคัญในการปกป้องชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน  โดยขอให้มุ่งมั่นอดทน ยึดถือคุณธรรม ความสามัคคีมีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์สุจริต และตั้งใจปฏิบัติภารกิจให้บรรลุผลสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

            สำหรับการเข้ารับราชการทหารกองประจําการในปัจจุบันนั้น ทุกคนจะได้รับสิทธิต่าง ๆ จากทางราชการครบถ้วน ทั้งเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง เงินตอบแทนพิเศษ เครื่องแต่งกาย เครื่องนอน และของใช้ประจําตัว ตลอดจนเปิดโอกาสให้เข้ารับการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มคุณวุฒิ รวมถึงยังจัดให้มีการฝึกวิชาชีพในหลากหลายสาขา เพื่อให้มีวิชาชีพติดตัวสามารถนำไปประกอบอาชีพได้หลังปลดเป็นทหารกองหนุน  ส่วนของพ่อแม่ผู้ปกครองไม่อยากให้กังวล เพราะหลังจากนี้กระทรวงกลาโหมจะให้การดูแลทหารใหม่ทุกนายเป็นอย่างดีเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน     ภายหลังพิธีเปิด รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ยังถือโอกาสเดินพบปะพูดคุยให้กำลังใจกับทหารใหม่และผู้ปกครองที่มาร่วมพิธีอย่างเป็นกันเอง บรรยากาศโดยทั่วไปจึงเป็นไปด้วยความอบอุ่น

You may also like...