ทต.ราไวย์ จัดโครงการปลูกป่าต้นน้ำ กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกป่าต้นน้ำ กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยนายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมกับนายฝาด หมิดโหมง ประธานป่าชุมชนบ้านใสยวน และคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านใสยวน จัดโครงการปลูกป่าต้นน้ำ กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณป่าชุมชนบ้านใสยวน ห้วยน้ำท่อ ตำบลราไวย์ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในครั้งนี้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ตำบลราไวย์ด้วยการปลูกต้นตะเคียนทอง ต้นมะฮอกกานี ต้นมะค่า และต้นสัก จำนวน ๑๘๘ ต้น

You may also like...