สถานการณ์การเดินรถโดยสารสาธารณะภูเก็ตยังคงซบเซา ถึงแม้จะมีมาตรการผ่อนคลายให้จัดที่นั่งได้ตามปกติโดยไม่เว้นระยะห่าง นายสถานีเดินรถภูเก็ต วอนขอให้เชื่อมั่นด้านความปลอดภัยต่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

บรรยากาศที่สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2 จังหวัดภูเก็ต ยังคงเป็นไปด้วยเงียบเหงา มีผู้มาใช้บริการรถโดยสารสาธารณะเพื่อเดินทางออกไปยังจังหวัดต่างๆ และเดินทางเข้ามายังจังหวัดภูเก็ตในจำนวนน้อยทำให้ต้องลดเที่ยวการเดินรถลงถึง 50 เปอร์เซ็นต์ ด้าน นายชบ พุทธสุภะ นายสถานีเดินรถภูเก็ต เปิดเผยว่า ถึงแม้จะมีจำนวนผู้ใช้มาบริการรถโดยสารสาธารณะลดลงจนทำให้ผู้ประกอบการบางรายในบางเส้นทางบอกว่าขาดทุน แต่ยังคงออกเดินรถให้บริการต่อไป เพื่อไม่ให้ขาดการเชื่อมเส้นทางที่ผู้โดยสารบางรายมีความประสงค์จะเดินทางไปยังปลายทางต่าง ๆ  แต่อาจต้องมีลดเที่ยวการเดินรถลงบ้างเพื่อให้ตัวผู้ประกอบการเองยังคงดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ส่วนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังคงมีการปฏิบัติเช่นเดิม อาทิ การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย แจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จัดให้มีคิวอาร์โค้ดไทยชนะให้ผู้โดยสารลงทะเบียนการเข้า- ออก ทุกครั้ง และเมื่อขึ้นบนรถฯ ผู้โดยสารก็ยังคงต้องสวมใส่แมสตลอดการเดินทางเช่นเดิม ส่วนสำหรับสถานีขนส่งผู้โดยสารฯ ก็จัดให้มีการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุก 30 นาที เนื่องจากมีมาใช้บริการเดินทางเข้า-ออกตลอดเวลาขณะที่ทางด้าน นางสาวฐิติญา บุญรักษ์ พนักงานต้อนรับบนรถโดยสาร บริษัท มินิบัส พัทลุง-ภูเก็ต บอกว่า ช่วงนี้มีผู้ใช้บริการรถโดยสารอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเส้นทางระยะสั้น ภูเก็ต – พัทลุง ไม่ถึงขั้นเงียบเหงามากนัก นั่นก็หมายความว่า ผู้โดยสารยังเชื่อมั่นในขับขี่ การบริการ และมาตรการป้องกันโรค ที่มีการแจกเจลแอลกอฮอล์ก่อนขึ้นรถโดยสาร เช็ดทำความสะอาดทุกที่นั่งด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื่อ และถึงแม้กรมการขนส่งทางบกจะมีประกาศผ่อนคลายให้รถโดยสารสาธารณะจัดที่นั่งได้ตามปกติโดยไม่ต้องเว้นระยะห่างแล้วนั้น ซึ่งถ้าเที่ยวรถไหนมีผู้โดยสารน้อย ทางบริษัทฯ ก็ยังคงจัดให้มีการเว้นระยะห่างอยู่ ทั้งนี้ ก็เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการป้องกันโรคโควิด-19

You may also like...