เจ้าของรถตู้และรถยนต์ป้ายเขียวได้รับกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จำนวนกว่า 700 คันตั้ง กลุ่มร้องเรียนไฟแนนซ์แห่งหนึ่งเพื่อขอให้ช่วยขยายระยะเวลาการผ่อนชำระค่างวดออกไปอีก 6 เดือน หรือ 1 ปี หลังจากครบกำหนดการผ่อนผันรอบแรก เนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีนักท่องเที่ยว

บริเวณลานอเนกประสงค์สะพาน อ.เมือง จ.ภูเก็ต เจ้าของรถตู้และรถยนต์ป้ายเขียวซึ่งรวมตัวกันในนามของ “กลุ่มร้องเรียนไฟแนนซ์โตโยต้าลิชซิ่ง” เนื่องจากได้รับกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จำนวนกว่า 700 คัน ที่ได้มีการลงทะเบียนไว้ในกลุ่มไลน์ ได้มีการรวมตัวกัน เพื่อทำการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาสัญญาการเช่าซื้อ เอกสารคำร้องขอความช่วยเหลือ เป็นต้น เพื่อให้ทางตัวแทนนำไปยื่นต่อบริษัท  เพื่อขอให้ช่วยขยายระยะเวลาการผ่อนชำระค่างวดออกไปอีก 6 เดือน หรือ 1 ปี หลังจากครบกำหนดการผ่อนผันรอบแรกเป็นเวลา 3 เดือนแล้ว เนื่องจากขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตยังไม่มีนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะชาวต่างชาติเข้ามา จึงทำให้ไม่มีรายได้ที่จะนำมาผ่อนค่างวด เพราะรายได้หลักมาจากการให้บริการรถในการนำเที่ยว และรถที่เช่าซื้อมานั้นเพื่อการประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ท่ามกลางการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบ ขณะที่ผู้เดือดร้อนส่วนใหญ่จะใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา โดยทางตัวแทนได้มีการเน้นย้ำระยะห่างทางสังคมและขอความร่วมมือในการสวมใส่หน้ากากอนามัย ภายหลังจากยื่นเอกสารให้ตัวแทนและมีการชี้แจงรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว ต่างแยกย้ายกันกลับด้วยความเรียบร้อย

 นายณรงค์ (ขอสงวนนามสกุล) แอดมินกลุ่มและเป็นตัวแทนในการประสานงานกับทางบริษัทฯ กล่าวว่า ก่อนหน้าที่จะมีการรวบรวมเอกสารในวันนี้ (17 ส.ค.63) ได้มีการยื่นข้อเสนอไปทางบริษัทฯ ใน 3 เรื่อง คือ ขอให้ช่วยเหลือลูกหนี้ที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตเป็นลำดับแรก เนื่องจากได้รับผลกระทบหนักมาก เพราะผู้เช่าซื้อจะเป็นเจ้าของรถตู้บริการสาธารณะ รถแท็กซี่และรถส่วนบุคคลที่มีทำงานโรงแรม ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างและไม่มีนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ขอให้ช่วยยืดระยะเวลาการพักชำระหนี้เพิ่มจากรอบแรก 3 เดือน เป็น 6 เดือน หรือ 1 ปี หรือจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น และขอให้มีการปรับโครงสร้างการผ่อนหรือโครงสร้างการชำระหนี้ เช่น เคยผ่อนเดือนละ 15,000 บาท แต่เมื่อมาเจอโควิดทำให้รายได้ลดลง สามารถจ่ายได้น้อยลงตามกำลัง เป็นต้น ทุกคนไม่ต้องการเป็นหนี้แต่ไม่มีปัญญาที่จะผ่อนจริงๆ เพราะงานไม่มีและนักท่องเที่ยวยังไม่กลับมา

 “ฝากไปยังไฟแนนซ์ทุกค่ายได้เข้ามาดูแลลูกค้าสักนิด เพราะในภาวะปกติต่างก็เป็นลูกค้าที่ดี  รวมทั้งยากให้คำนึงถึงอนาคต หากมีการฟ้องร้องลูกค้าทั้งหมด และลูกค้าติดเครติดบูโร เมื่อท่องเที่ยวกลับมาทางบริษัทฯ จะเอาลูกค้าที่ไหน เพราะติดเครดิตบูโรกันหมด จึงฝากเรื่องนี้ไว้พิจารณาด้วย”

 นายณรงค์ กล่าวด้วยว่า ส่วนข้อเสนอที่จะมีการยื่นเพิ่มเติม คือขอให้ถอนฟ้องและคืนรถให้กับลูกหนี้ รวมทั้งรักษาเครดิตของลุกหนี้ให้เป็นสีเขียวเหมือนเดิม อาจจะมีการคิดดอกเบี้ยได้แต่อย่างให้สูงเกิน เพื่อเขาสามารถจ่ายได้ เพราะแต่ละครอบครัวยังมีภาระอื่นๆ ด้วย อยากให้สถาบันการเงินแต่ละแห่งได้ยื่นมือเข้าช่วยเหลือ โดยมีการเจรจราพูดคุยเป็นรายๆ ไป รวมถึงอาจจะให้ในส่วนของลูกหนี้ช่วยเหลือกลับไป สำหรับตนได้เสนอกับไฟแนนซ์ไปแล้วว่า หากได้รับความช่วยเหลือในจำนวนที่มีการรวมตัวกันประมาณ 700 ราย อนุญาตให้ทำป้าโฆษณาติดหลังกระจกรถจนกว่าจะผ่อนรถหมด แต่หากไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆ ก็จะมีการนำรถไปคืน และจะไม่ใช้บริการของไฟแนนซ์นี้อีก ซึ่งจะมีการบอกต่อกันไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน เพราะที่ผ่านมาเราเป็นลูกค้าที่ดีมาตลอด และครั้งนี้ไม่ได้เป็นปัญหามาจากตัวบุคคล แต่เป็นปัญหาและผลกระทบมาจากโรคระบาด ซึ่งไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องอยากนี้ จึงอยากให้พิจารณาช่วยเหลือในภาวะที่ลำบากจริงๆ และเมื่อทุกอย่างดีขึ้นเราก็พร้อมกลับไปเป็นลูกค้าที่ดีเหมือนเดิม

You may also like...