คณะกรรมาธิการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร ศึกษาดูงานแผนรองรับสถานการณ์ด้านแรงงานหลังวิกฤตการณ์โรคระบาดโควิด-19

วันที่ 17 ส.ค. 63 ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายสุเทพ  อู่อ้น ประธานคณะกรรมาธิการแรงงาน สภาผุ้แทนราษฎรพร้อมคณะได้เดินทางมาศึกษาดูงานเรื่อง แผนรองรับสถานการณ์ด้านแรงงานหลังวิกฤตการณ์โรคระบาดโควิด-19 โดยมีนายพิเชษฐ์  ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ว่าที่ ร.ต. วิกรม  จากที่ ปลัดจังหวัดภูเก็ตและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  ผู้ประกอบการเข้าร่วมนายสุเทพ  กล่าวว่า การเดินทางมาศึกษาดูงานในจังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้ เพื่อเป็นการมารับฟังปัญหาด้านสถานการณ์แรงงานของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งถือเป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 โดยเฉาะภาคแรงงานด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก เนื่องจากภูเก็ตเป็นเมืองที่มีอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวเป็นหลักและที่สำคัญคือต้องพึ่งลูกค้าจากต่างประเทศ เมื่อไม่มีนักท่องเที่ยวก็ทำให้สถานประกอบการโดยเฉพาะในส่วนของโรงแรมและร้านอาหารได้ปิดตัวหรือหยุดกิจการชั่วคราว แม้ทางรัฐบาลได้มีมาตรการต่าง ๆ ในการให้ความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินประกันสังคมและการช่วยเหลืออื่น ๆ ในภาคของแรงงาน ซึ่งหลังจากนี้หากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นก็จะส่งผลกระทบอย่างแน่นอนในส่วนของทางผู้ประกอบการได้ร้องขอให้ทางรัฐบาลได้มีมาตรการในการให้ความช่วยเหลือต่ออีกจนถึงสิ้นปีหรือีกสัก 2-3 เดือน หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ดีขึ้นก็คงจะมีผลกระทบน้อยลง ทั้งนี้ทางจังหวัดภูเก็ตได้มีการเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และมีการประชาสัมพันธ์ไห้คนไทยมาท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตเพิ่มขึ้น โดยมีการเน้นในเรื่องของราคาอาหารและห้องพักที่ไม่แพงอย่างที่คิด ซึ่งทางคณะกรรมาธิการจะได้นำข้อมูลที่ได้ไปผลักดันในเชิงนโยบายกับรัฐบาลต่อไป

You may also like...