สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ มหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ 2563”

วันที่ 14 ส.ค.63 ที่ห้องประชุมแคแสด 2  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ตรวจเยี่ยมและพูดคุยกับผู้ประสบปัญหาภาวะหนี้สินที่เข้าร่วมโครงการ “มหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ 2563”  ซึ่งสำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) , บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด และธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดขึ้น โดยมีนางดวงจันทร์ สุขแสง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต และตัวแทนผู้บริหารสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้การต้อนรับ พร้อมให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ อนึ่งมีลูกหนี้ตามคำพิพากษา ซึ่งสถาบันการเงินออกหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 1,021 ราย  ทุนทรัพย์ 1,012,999,742.70 บาท ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของลูกหนี้ที่เข้าสู่กระบวนการบังคับคดี ก่อนที่จะมีการขายทอดตลาดต่อไป นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวภายหลังพูดคุยกับผู้แทนสถานบันการเงินและลูกหนี้ที่เข้ารับการไกล่เกลี่ย ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบกับการประกอบอาชีพของประชาชนเป็นอย่างมาก ทำให้ส่วนหนึ่งไม่สามารถที่จะชำระหนี้ได้ ขณะที่บางส่วนเป็นปัญหามาตั้งแต่ก่อนจะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มีทั้งหนี้ กยศ., บริหารสินทรัพย์และลิสซิ่ง ซึ่งจะได้มีการมาพูดคุย เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น การการพูดคุยเบื้องต้นที่ทำให้ลูกหนี้ต้องเข้ามาสู่กระบวนไกล่เกลี่ย นอกจากปัญหาที่มีอยู่เดิมแล้ว ส่วนหนึ่งบอกว่าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 รายได้หายไปทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ ไม่ว่าจะเป็นการผ่อนบ้าน ผ่อนรถและบัตรเครดิต จึงจำเป็นที่จะต้องเข้ากระบวนไกล่เกลี่ย เพื่อจะได้ไม่ต้องถูกยึดทรัพย์ โดยเฉพาะหนี้ของ กยศ. ซึ่งมีจำนวนค่อนข้างมาก

You may also like...