คณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร ดูงาน การดำเนินงานของตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือภูเก็ตสมาร์ทโปลิศมาใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ เช่น การจราจร การปราบปรามอาชญากรรม

ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชารจังหวัดภูเก็ต, พ.ต.อ.ชัยวัฒน์ อุ้ยคำ  รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร นำโดยนายสมคิด เชื้อคง  รองประธานกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง และคณะ ในโอการเดินทางมาศึกษาดูงาน เรื่อง การดำเนินการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ของจังหวัดภูเก็ต โดยได้รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือภูเก็ตสมาร์ทโปลิศ  โดยเฉพาะการนำกล้องวงจรปิดมาใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ เช่น การจราจร การปราบปรามอาชญากรรม เป็นต้น ทั้งนี้นายสมคิด เชื้อคง  รองประธานกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง กล่าวว่า ด้วยภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความสำคัญ ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาปีละประมาณ 14 ล้านคน นอกจากนี้ยังมีประชาชนในพื้นที่อีกด้วย ดังนั้นในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งหากจะใช้เฉพาะกำลังคนคงไม่พอ ดังนั้นการนำเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้จะช่วยให้การทำงานของเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของกล้องวงจรปิดถือเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะจะช่วยให้มีการทำงานที่สะดวกมากขึ้น ซึ่งทางกรรมาธิการฯ พร้อมที่จะสนับสนุนงบประมาณที่ทางจังหวดภูเก็ตได้เสนอไป เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามที่ได้มีการตั้งเป้าหมายไว้

You may also like...