พบยาไอซ์มีการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้น สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันปราบปราม

นายสุพจน์  รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต (ศอ.ปส.จ.ภก.) ว่า การแพร่ระบาดของยาเสพติดในขณะนี้พบว่ายาไอซ์มีความแพร่ระบาดเพิ่มสูงขึ้นแบบก้าวกระโดดเนื่องจากมีราคาลดลง เป็นที่นิยมของกลุ่มแรงงานอาชีพที่มีรายได้ค่อนข้างสูง ส่วนยาบ้ามีแนวโน้มในการแพร่ระบาดลดลงแต่มีสถิติการจับกุมที่สูงและมีการจับกุมต่อเนื่องนายสุพจน์  กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของผู้ค้าพบว่ามีกลุ่มผุ้ค้ารายย่อยหน้าใหม่ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 นอกจากนี้ยังมีกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ตื่นตัวมาเป็นผู้ค้ารายย่อย รวมถึงกลุ่มผู้ใช้แรงงานชาวต่างชาติอีกด้วย ทั้งนี้ทางจังหวัดได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เพิ่มความเข้มงวดในเรื่องการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตต่อไป

You may also like...