ทต.ราไวย์ ร่วมมือร่วมใจจัดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ภายใต้กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลราไวย์ นำโดยนายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลราไวย์ พร้อมทั้งภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลราไวย์ ร่วมมือร่วมใจจัดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ภายใต้กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ที่ทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชน ณ บริเวณแหลมพรหมเทพ ตำบลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต

You may also like...