ภูเก็ต ประชุม ติดตามขับเคลื่อนการพัฒนาภูเก็ต เตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยว หวังกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวให้คึกคัก

วันที่ 20 ก.ค.63 ที่ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต   นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  เป็นประธานประชุมติดตามและขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามความคืบหน้าจาก ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และภาคเอกชน ในการจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยว เพื่อเชิญชวนให้ อสม.เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ตลอดจนนักท่องเที่ยวจากทุกภูมิภาคเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต เพิ่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว เสริมสร้างบรรยากาศด้านการท่องเที่ยว ให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง และมีนายพิเชษฐ์  ปาณะพงศ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้  ตามที่ รัฐบาลมีนโยบาย ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ  ภายใต้โครงการ “เที่ยวปันสุข” และ เราเที่ยวด้วยกัน พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณ ให้กับกลุ่ม อสม. เจ้าหน้าที่  รพ.สต. คนละ 2000 . บาท เดินทางท่องเที่ยวภายประเทศ เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน ภายใต้ชื่อโครงการย่อย “กำลังใจ”  เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายประเทศ ให้เกิดเงินหมุนเวียน  สร้างรายได้ให้พี่น้องประชาชนในทุกภาคส่วน     ในส่วนของจังหวัดภูเก็ต ขณะนี้ มีผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว แจ้งลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ กับ ททท. แล้วจำนวน 34 ราย และจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยว หรือ แพคเกจท่องเที่ยว  2 วัน 1 คืน ให้กับกลุ่ม อสม.และ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. โดยจะร่วมหารือกับ ผู้ประกอบการรถนำเที่ยว ร้านอาหาร มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบการโรงแรม  เพื่อจัดทำแพคเกจการเดินทางให้มีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งนี้ ทาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต พร้อมจะนำ แพคเกจเส้นทางท่องเที่ยว ไป นำเสนอ หรือ โรดโชว์ ให้กับ กลุ่ม อสม. ในจังหวัด พังงา  นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี   เพื่อเชิญชวนให้มาท่องเที่ยวในพื้นที่ภูเก็ตต่อไป

You may also like...