จังหวัดภูเก็ตเตรียมจัดโครงการพลิกฟื้นผืนป่า สืบสาน รักษา ต่อยอด สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยจัดกิจกรรมปลูกป่าชายหาดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอถลาง นาย   วงศ์กร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมเตรียมการจัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าชายหาดเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษาหก 68 พรรษาเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและสนองพระราชปณิธาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา” ในการจัดโครงการพลิกฟื้นผืนป่า สืบสาน รักษา ต่อยอด สู่การพัฒนาที่ ยั่งยืนโดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม นาย วงศ์กร  กล่าวว่า  การจัดประชุมในวันนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าชายหาดเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษาหก 68 พรรษาเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและสนองพระราชปณิธาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา” ทั้งนี้ด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.)ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน(ศอญ.)และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการพลิกฟื้นพื้นป่า สืบสาน รักษา ต่อยอด สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยขับเคลื่อนในระยะเร่งด่วนให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 28 กรกฎา 2563 ในพื้นที่เร่งด่วน 8 พื้นที่และจัดพิธีเปิดตัวโครงการพร้อมกันทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศโดยมีจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่หลักในพิธีเปิดตัวโครงการพลิกฟื้นผื่นป่าโดยจังหวัดภูเก็ตกำหนดจัดโครงการในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โดยจัดกิจกรรมปลูกป่าชายหาดบริเวณหาด หินลูกเดียว ซอยข้างศาลปกครองภูเก็ตเนื้อที่ประมาณห้าไร่ปลูกกล้าไม้ป่าชายหาดประมาณ 1000 ต้น

You may also like...