จังหวัดภูเก็ตร่วมกับเทศบาลตำบลวิชิต จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ย่านการค้า/ตลาดชุมชน ถนนพัฒนาท้องถิ่น-ตลาดวงเวียนเมืองทอง” เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ที่สวนศรีภูวนาถ  หมู่ที่1  ตำบลวิชิต  อำเภอเมืองภูเก็ต   นายณรงค์  วุ่นซิ้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และมวลชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรม “ทำความสะอาด ย่านการค้า/ตลาดชุมชน ถนนพัฒนาท้องถิ่น-ตลาดวงเวียนเมืองทอง” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2563 โดยนาย  ณรงค์  วุ่นซิ้ว    ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานนำถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระนารายณ์มหาราช  จากนั้นเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมนำกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ความว่า “ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดีด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้มีความรักความผูกพัน ใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน กิจกรรมจิตอาสาที่บริเวณเทศบาลตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้ ยังเปิดโอกาสให้จิตอาสาและประชาชนภาคส่วนต่าง ๆ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

You may also like...