ผู้ประกอบการประมงเข้ายื่นหนังสือคัดค้านโครงการก่อสร้างอู่ต่อเรือของบริษัทเอกชนรายหนึ่งต่ออุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต เพื่อชะลอการออกเอกสารอนุญาตก่อตั้งโรงงาน

ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต ชาวบ้านหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต พร้อมผู้ประกอบการประมง รวมตัวกันยื่นหนังสือคัดค้านโครงการก่อสร้างอู่ต่อเรือขนาดใหญ่ของบริษัทเอกชนรายหนึ่ง ที่ชนะการประมูลเข้าใช้พื้นที่บริเวณท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต จากองค์การสะพานปลา เมื่อปี 2562 จำนวน 66 ไร่ เพื่อสร้างอู่ต่อเรือขนาดใหญ่ โดยมีนายสมยศ วงศ์บุญยกุล นายกสมาคมชาวประมง จ.ภูเก็ต สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรัษฎา กำนันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าของเรือประมง และตัวเเทนชาวบ้านร่วมยื่นหนังสือคัดค้านต่อนายพิทักษ์ บุญคงเเก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต ที่ออกมารับเรื่อง เชิญผู้เกี่ยวข้องร่วมหารือรับฟังปัญหา ทำให้บรรยากาศโดยทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นายสมยศ กล่าวว่า  โครงการก่อสร้างอู่ต่อเรือ/ ซ่อมเรือดังกล่าวเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งพื้นที่ตั้งอยู่ใกล้กับท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต สถานที่ขนถ่ายลำเลียงสัตว์น้ำ นอกจากนี้ยังอยู่ใกล้หมู่บ้านชุมชน และพื้นที่ป่าชายเลน ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดมลพิษทางอากาศ ทางน้ำ และทางเสียง โดยฝุ่นละอองจากอุตสาหกรรมอาจเจือปนไปในสัตว์น้ำส่งผลต่อความเชื่อมั่นในสินค้าประมง กระทบต่อเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ ทำให้ชาวประมงได้รับผลกระทบ นอกจากนี้อาจมีโลหะหนักเจือปนลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติอย่างคลองท่าจีน และพื้นที่ป่าชายเลนแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ และวิถีการประกอบอาชีพของชาวบ้านอีกด้วย โดยที่ผ่านมาชาวบ้านยืนยันไม่เคยรับรู้เรื่องการสำรวจความคิดเห็นรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือรายงานผลกระทบด้านสุขภาพของบริษัทเอกชนรายดังกล่าว และไม่เคยเห็นด้วยกับโครงการก่อสร้างอู่ต่อเรือ โดยก่อนหน้านี้ได้ร่วมตัวกันยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตผ่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปแล้ว และเมื่อเห็นประกาศของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ตที่ไปติดบริเวณพื้นที่จึงรวมตัวกันเพื่อยื่นหนังสือคัดค้านอีกครั้งในวันนี้ ด้านนายพิทักษ์ บุญคงเเก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ทางอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต มีหน้าที่ในการดูแลและอนุญาตให้มีการก่อตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่  ซึ่งแน่นอนว่าในกระบวนการก่อตั้งโรงงานนั้น ทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต ได้ทำการติดประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อน 15 วันตามระเบียบขั้นตอน ซึ่งการเข้ายื่นหนังสือของพี่น้องในวันนี้ก็เป็นเรื่องถูกต้องตามกฎหมาย ทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ตก็ยินดีรับหนังสือไว้ โดยจะนำประเด็นต่าง ๆ ส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งองค์การสะพานปลา (เจ้าของพื้นที่),  บริษัทเอกชนรายดังกล่าว รวมถึงสรุปนำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเพื่อรับทราบปัญหา โดยอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ตเผยการยื่นหนังครั้งนี้ จะส่งผลให้การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของบริษัทเอกชนรายดังกล่าวต้องชะลอไว้ก่อน

You may also like...