เทศบาลนครภูเก็ต เปิดถนนคนเดินภูเก็ตหลาดใหญ่แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังย่านชุมชนเมืองเก่า แบบ NEW NORMAL วันแรกคึกคัก หลังปิดมานาน 4 เดือน จากพิษโควิด 19

ที่ ถนนถลาง ใจกลางเมืองภูเก็ต ถนนคนเดินภูเก็ต “หลาดใหญ่” ในย่านชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติ นิยมเดินทางมาท่องเที่ยวเพื่อชมความสวยงามของตึกเก่า รวมทั้งวิถีชีวิตความเป็นอยู่และซื้อหาของกินได้กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง  หลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จนต้องปิดตัวไปนานกว่า 4 เดือน สำหรับการเปิดถนนคนเดินภูเก็ตหลาดใหญ่ครั้งนี้เป็นการเปิดในรูปแบบ NEW NORMAL เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มีการจัดร้านค้าแบบเว้นระยะห่าง  ขยายพื้นที่การจัดกิจกรรมให้ยาวขึ้นโดยขยายไปยังถนนหน้าสำนักงาน ททท. ภูเก็ต พร้อมจัดให้มีทางเข้ามายังถนนคนเดิน จำนวน 6 จุด ทุกจุดมีการคัดกรองคนที่จะเข้ามาอยากเข้มงวด ด้านนายดอน ลิ้มนันทพิสิฐ ประธานกรรมการชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต กล่าวว่า ที่ผ่านมาชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต โดยเทศบาลนครภูเก็ต ได้จัดถนนคนเดินภูเก็ตหลาดใหญ่ หรือ Phuket Walking Street Land Yai ทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 16.00-22.00 น. บนถนนถลาง โดยจัดติดต่อกันมาเป็นเวลา 7 ปี แล้ว ซึ่งถนนคนเดินของภูเก็ตจะมีความแตกต่างจากที่อื่น เนื่องจากมีทัศนียภาพของตึกชิโนยูโรเปี่ยน เอกลักษณ์ของตัวเมืองภูเก็ต นอกจากนี้ยังมีสินค้าทำมือ และอาหารท้องถิ่น  การแสดงผลงานศิลปะสร้างสรรค์และนิทรรศการหมุนเวียนเพื่อถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของคนภูเก็ต จึงมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่าคราวละ 25,000 คน ต่อครั้งที่มีการจัดงาน แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทางคณะกรรมการชุมชนจึงประกาศปิดตลาดชั่วคราวมาตั้งแต่เดือนมีนาคม จนกระทั่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคคลี่คลายจึงได้จัดให้มีถนนคนเดินอีกครั้ง ภายใต้รูปแบบปกติวิถีใหม่ ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดยการเปิดถนนคนเดินภูเก็ตหลาดใหญ่ในครั้งนี้เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อส่งสัญญาณไปยังทั่วว่าขณะภูเก็ตพร้อมแล้วที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่ เพื่อทำให้ภูเก็ตกลับแข็งแรงและสดใสอีกครั้ง

You may also like...