รองผู้ว่าฯภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมทดสอบความพร้อม (Test Readiness) และการกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ก่อนเปิดอุทยานแห่งชาติสิรืนาถ และน้ำตกบางแป เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยสุวิทย์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอถลาง, นายวัฒนพงษ์ สุกใส  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต, ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้นำชุมชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมทดสอบความพร้อม (Test Readiness) และการกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  หรือโควิด-19  ก่อนเปิดอุทยานแห่งชาติสิรืนาถ และน้ำตกบางแป เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ซึ่งกำหนดจะเปิดให้เข้าเที่ยวชมได้พร้อมกับอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยมีนายณัฐวัฒน์ นุ้ยศรีราม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติสิรินาถ และนายปิยวัฒน์ สุคนธ์ หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปแนวทางการปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  หรือโควิด-19  ซึ่งภาพรวมจะต้องดำเนินการเหมือนกันทุกพื้นที่ ยกเว้นการกำหนดจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าชมซึ่งจะขึ้นอยู่กับขนาดของแต่ละอุทยานฯ หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่านายณัฐวัฒน์ นุ้ยศรีราม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติสิรินาถ  กล่าวว่า ในส่วนของอุทยานแห่งชาติสิรินาถ จะเปิดให้ประชาชนเข้าท่องเที่ยวในรูปแบบวิถีใหม่ New Normal  โดยจะจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวไม่เกิน 560 คนต่อช่วงเวลา เบื้องต้นจะใช้ระบบจองตั๋วล่วงหน้าร้อยละ 70 ส่วนอีกร้อยละ 30 จะเปิดให้ซื้อตั๋วด้านหน้าด่านอุทยานแห่งชาติ เพื่อป้องกันประชาชนบางส่วนที่ยังไม่ทราบการเปิดให้จองล่วงหน้า ทั้งนี้นักท่องเที่ยวจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม ใช้ระบบคัดกรอง ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าไปในอุทยานฯ สำคัญคือ นักท่องเที่ยวจะต้องจองล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน “QueQ ” และลงทะเบียน Check in – Check out ผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ทั้งก่อนเข้าและออกจากแหล่งท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติ หากไม่สะดวกทางโทรศัพท์ ต้องทำการบันทึกรายชื่อและเบอร์โทรศัพท์พร้อมระบุเวลาเข้าออก ซึ่งการดำเนินการในลักษณะนี้จะช่วยลดความแออัดของนักท่องเที่ยว และสะดวกต่อการบริหารจัดการภายในอุทยานแห่งชาติ ในการเที่ยวชมอุทยานทุกแห่งตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป นักท่องเที่ยวจะต้องปฏิบัติดังนี้ 1.นักท่องเที่ยวลงทะเบียนจองล่วงหน้าเข้าอุทยานแห่งชาติ ผ่านแอปพลิเคชันคิวคิว (QueQ) (เลือกอุทยาน เลือกวัน เลือกช่วงเวลา จำนวนคน ใส่เบอร์โทรศัพท์ รหัสการจอง) 2.เมื่อนักท่องเที่ยวมาถึงอุทยานแห่งชาติ ณ ด่านจัดเก็บค่าบริการ แสดงคิวจองให้เจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อตรวจสอบรหัสการจอง 3.ชำระค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ 4.นักท่องเที่ยว Check in ผ่านระบบ “ไทยชนะ” 5.ผ่านจุดคัดกรองมาตรการป้องกันโควิด -19 (ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สวมหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ) 6.ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติตามจุดต่างๆ ที่มีการจำกัดนักท่องเที่ยว 7.หลังท่องเที่ยวเสร็จ นักท่องเที่ยวต้อง Check out ผ่านระบบ “ไทยชนะ” ก่อนออกพื้นที่อุทยานทุกครั้งสำหรับกิจกรรมการท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติยังต้องตระหนักถึงการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทั้งนี้นักท่องเที่ยวจะต้องเตรียมร่างกายให้พร้อม สวมหน้ากากอนามัยระหว่างท่องเที่ยว รับประทานอาหารในจุดที่กำหนดไว้ ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม ทิ้งขยะในจุดที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ หรือเข้าร่วมโครงการขยะคืนถิ่นกับทางอุทยานฯ ด้วยการนำขยะออกจากอุทยานแห่งชาติ เพื่อลดปริมาณขยะตกค้างในอุทยานฯ ตลอดจนเป็นการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้สะอาด และป้องกันสัตว์ป่าไปกัดกินจนเกิดการสูญเสียชีวิตได้ตามที่เคยปรากฏเป็นข่าว รวมทั้งปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ของอุทยานแห่งชาติด้วย

You may also like...