ตำรวจภูธรภูเก็ตเตรียมใช้วิทยุสื่อสารแบบดิจิทัล เพิ่มประสิทธิภาพงานปราบปรามอาชญากรรม

ที่ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พลตำรวจโท จิรวัฒน์ ทิพยจันทร์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้วิทยุดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต โดยมี พลตำรวจตรี รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต, ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต และหน่วยร่วมปฏิบัติ เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว กว่า 640 นาย ด้วย ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ได้รับการอนุเคราะห์จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยการติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิทัลให้แก่สถานีตำรวจภูธรในสังกัด และเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนาย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐานสากลของการติดต่อสื่อสาร ที่มีทั้งภาพ เสียง และข้อมูล ทัดเทียมในยุค 4G อันเป็นการยกขีดความสามารถของศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ให้มีความพร้อมที่จะทำงานภายใต้การทำงานรูปแบบใหม่ ที่เรียกว่า “Digital Policing” ทั้งนี้ การอบรมในครั้งนี้จึงเป็นการสร้างการรับรู้ และซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานภายใต้รูปแบบ Digital ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ให้มีความเข้าใจถึงการใช้งานของวิทยุสื่อสารแบบดิจิทัลมากขึ้น ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยี ระบบงานป้องกันบนสมาร์ทโฟน “Gophuget” ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ตอบแนวคิดการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม ด้าน พลตำรวจตรี รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ กล่าวว่า การที่ทางตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ได้มีการนำเทคโนโลนีมาใช้มากขึ้น ก็เพื่อเป็นการรองรับจำนวนของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มีกว่า 8 แสนคน เพราะฉะนั้นต้องมีการเตรียมกำลังตำรวจที่อยู่ในจังหวัดจำนวน 1,328 นายให้มีความพร้อมต่อการบริการประชาชนให้เหมาะสมกับการเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก

You may also like...