ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมพบปะเจรจาให้ความช่วยเหลือตามมาตรการด้านการเงิน

วันที่ 17 มิ.ย.63 ที่ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสถาบันการเงิน และผู้ให้บริการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (ไฟแนนซ์) จัดกิจกรรมพบปะเจรจาให้ความช่วยเหลือตามมาตรการด้านการเงิน แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต ร่วมสังเกตการณ์และอำนวยความสะดวก พร้อมทั้งพูดคุยกับไฟแนนซ์และประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่มาร่วมกิจกรรมด้วย โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เจรากับไฟแนนซ์ต่าง ๆ เพื่อหามาตรการในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งในเรื่องของการพักชำระหนี้ พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นต้น ทั้งนี้ทางจังหวัดภูเก็ตได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ค่อนข้างมากพอสมควร เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตมีธุรกิจบริการ ทั้งธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม และกิจการที่ต่อเนื่องจากการท่องเที่ยวมากเมื่อไม่มีการ นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในเรื่องหนี้สิน เนื่องจากไม่มีรายได้ ทางจังหวัดภูเก็ต จึงประสานงานกับสถาบันการเงิน ซึ่งมาเข้าร่วม 15 แห่ง และแต่ละสถาบันการเงินก็มีมาตรการช่วยเหลือที่แตกต่างกันไป คาดว่าการพบปะกันในครั้งนี้ จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการได้ในระดับหนึ่ง

You may also like...