ผู้ว่าฯภูเก็ตสั่งเร่งหาข้อสรุปการใช้แอพพลิเคชั่นในการเข้าออกจังหวัดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

นาย ภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตครั้งที่37/2563 ว่าในวันนี้ที่ประชุมได้มีการหารือในเรื่องของการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะเดินทางเข้ามายังจังหวัดภูเก็ตหลังที่ทางรัฐบาลมีมาตราการผ่อนปรนให้ประชาชนเข้าออกจังหวัดได้ โดยผู้ที่จะเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตต้องมีการลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆได้แก่แอพพลิเคชั่นหมอชนะ กับแอพพลิเคชั่นไทยชนะ และภูเก็ตสมาร์ทโปลิส(phuket smart police ) ส่วนประชาชนที่ไม่ได้ลงทะเบียนก็สามารถมาดำเนินการบริเวณหน้าด่านตรวจได้ ซึ่งทำให้เกิดความล้าช้าและ เกิดปัญหารถติดเป็นอย่างมากยิ่งในช่วงเวลาเร่งด่วนทำให้ประชาชนที่เดาทางเข้ามายังจังหวัดภูเก็ตไม่ได้รับความสะดวก นาย ภัคพงศ์กล่าวต่อไปว่า เพื่อเป็นการลดปัญหาดังกล่าวและเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทางคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดภูเก็ตจึงได้มีการหารือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยได้มีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลแอพพลิเคชั่นทั้งหมดเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อข้อมูลกันได้โดยใช้เพียงแอพพลิเคชั่นเดียวและให้มีการแก้ปัญหาในเรื่องของการสะสมของรถที่บริเวณหน้าด่านตรวจท่าฉัตรไชยเพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัด โดยให้หน่วยงานที่ดูแลแอพพลิเคชั่นต่างๆไปหารือเพื่อหาแนวทางและข้อสรุปให้แล้วเสร็จภายใน3วันหลังจากนั้นให้นำข้อสรุปเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้การหารือดังกล่าวเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดภูเก็ตแต่ก็ขอให้ประชาชนได้ทำตามมาตราการควบคุมโรคที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัดห้ามไม่ให้การ์ดตกโดยเด็ดขาด สำหรับด่านตรวจท่าฉัตรไชยถือเป็นทางเข้าออกทางบกของจังหวัดภูเก็ตจึงต้องมีมาตราการต่างๆทั้งในเรื่องของการป้องกันอาชญากรรม เช่นการลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่และสิ่งผิดกฏหมายอื่นๆทางเจ้าหน้าที่จึงต้องมีการวางมาตราการป้องกันอย่างเคร่งครัดเพื่อเป็นการป้องกันการกระทำผิดกฏหมาย และถือเป็นด่านคัดกรองโรคเพื่อป้องการการแพร่ระบาดของไวรัสโควิท19

You may also like...