ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 (ศรชล.ภาค 3) พร้อมด้วยคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในการคัดกรองลูกเรือคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศและต้องกักตัว14วันตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ที่บริเวณท่าเทียบเรือวิศิษฐ์พันวา ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต พลเรือโทเชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 (ศรชล.ภาค 3) พร้อมด้วยคณะ ใน ศรชล.ภาค 3 เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในการคัดกรองลูกเรือคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยเดินทางมากับเรือ ST.THORFORTUNE ซึ่งเป็นเรือขนส่งสินค้าสัญชาติสิงคโปร์ และจอดทอดสมอบริเวณท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต มีลูกเรือที่ประสงค์จะเดินทางกลับเข้าประเทศ จำนวน 13 คน และมีลูกเรือไทยซึ่งขอออกจากประเทศลงไปทำงานในเรือแทน จำนวน 13 คน ซึ่งทั้งหมดผ่านกระบวนการเข้า-ออกเมืองเรียบร้อยแล้ว ภาพรวมการตรวจคัดกรองลูกเรือทั้ง 13 คน ไม่พบความผิดปกติ และไม่พบการป่วยด้วยโรคระบบหายใจ ทั้งนี้ปัจจุบันศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ประกาศมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 ในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งรายชื่อของคนไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยผ่านด่านทางน้ำให้กับจังหวัดต่างๆที่คนไทยประสงค์จะเดินทางกลับเข้าประเทศมายังท่าเรือที่ได้รับอนุญาต โดยจังหวัดภูเก็ตมีเรือสินค้าและลูกเรือไทยที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาราชอาณาจักรผ่านช่องทางท่าเรือจังหวัดภูเก็ต และมีการจัดเจ้าหน้าที่ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จาก ศรชล.จังหวัดภูเก็ต, เจ้าหน้าที่จากศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดภูเก็ต, ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศท่าเรือภูเก็ต, ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ตและ ศุลกากรจังหวัดภูเก็ต โดยเดินทางขึ้นไปทำการตรวจคัดกรองและพิธีการเข้าเมืองบนเรือขนส่งสินค้าดังกล่าว ก่อนจะนำลูกเรือคนไทยทั้ง 13 คน ขึ้นฝั่ง และนำส่งคนไทยดังกล่าวโดยรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ของ อบจ.ภูเก็ตไปยัง โรงแรม แกรนด์สุพิชฌาย์ ซิตี้ ซึ่งเป็นสถานที่กักตัวของจังหวัดภูเก็ต เป็นเวลา 14 วัน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

 

You may also like...