จังหวัดภูเก็ตเปิด “ตลาดนัดพาณิชย์รวมใจสู้ภัยโควิด”จำหน่ายสินค้าราคาถูกช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่

วันที่ 10 มิถุนายน 2563  ที่ ลานกิจกรรมหน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิด “ตลาดนัดพาณิชย์รวมใจสู้ภัยโควิด” โดยมีนางศศิพิมล มงคล พาณิชย์จังหวัดภูเก็ตเป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน โอกาสนี้หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดภูเก็ต และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างให้ความสนใจเดินทางมาร่วมจับจ่ายซื้อสินค้ากันเป็นจำนวนมากนางศศิพิมล มงคล พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงพาณิชย์ ให้ดำเนินการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตร และสินค้าชุมชนภายใต้โครงการร่วมค้าประชารัฐชุมชน ปี 2563 และโครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 โดยจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพมาจำหน่ายให้กับประชาชน เป็นการสร้างโอกาสให้กับกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าโดยไม่ต้องเสียค่าเช่าที่ ซึ่งจะช่วยลดค่าครองชีพเป็นเยียวยาให้ประชาชนได้เลือกซื้อสินค้าในราคายุติธรรมในช่วงวิกฤตCovid 19 กิจกรรมในงาน มีการจำหน่ายสินค้าชุมชน สินค้าเกษตร ประมง ปศุสัตว์ Otop GI ที่ผลิตใน จ.ภูเก็ต และจ.ใกล้เคียง อาทิ ทุเรียน สะตอ ปลาเเดดเดียว ของกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านบางเทา-เชิงทะเล, สับปะรดภูเก็ตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสับปะรดภูเก็ต, กะปิกุ้งแท้ ปลาฉิงฉ้าง น้ำปลาหวาน ของกลุ่มฮาน่า HANA แม่ค้าอาหารทะเลเกาะยาวน้อย จ.พังงา,กุ้งกุลาดำ กุ้งขาว ปลาช่อนทะเล และปูม้าสดของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงและแปรรูปสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้ยังมีสินค้าจากร้านธงฟ้าประชารัฐและการสร้างสรรค์เมนูอาหาร โดยเน้นวัตถุดิบในท้องถิ่น จากสมาคมพ่อครัวไทยภูเก็ต เพื่อสร้างอาชีพให้แก่ผู้สนใจอีกด้วยสำหรับ “ตลาดนัดพาณิชย์รวมใจสู้ภัยโควิด”จังหวัดภูเก็ต มีกำหนดจัดขึ้น 4 ครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 12 มิถุนายน 2563,ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 – 10  กรกฎาคม,ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 3 – 10 สิงหาคม และครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 7-11 กันยายน 2563  โดยสองวันที่ผ่านมารวมมูลค่าการซื้อขายแล้ว จำนวนกว่า 350,000 บาท

 

You may also like...