รองผู้ว่าฯภูเก็ตลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ตำบลฉลองคาดหลังมีสถานีสูบน้ำปัญหาดังกล่าวคงคลี่คลาย

วันที่ 9 มิถุนายน 2563  นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ตำบลฉลองที่ สถานีสูบน้ำคลองวังกะทะ (ซอยกรุวัฒนา) ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลฉลอง และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลฉลองเข้าร่วม นาย วงศ์กร  กล่าวว่า ขณะนี้จังหวัดภูเก็ตเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนทำให้เมื่อมีฝนตกหนักก็จะเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่างๆซึ่งจะมาจากสาเหตุต่างๆไม่ว่าเกิดจากการอุดตันของขยะหรือท่อระบายน้ำมีขนาดเล็กหรือเกิดจากปริมาณน้ำฝนที่มีจำนวนมาก  สำหรับในพื้นที่ตำบลฉลองก็มีปัญหาดังกล่าว  ทางเทศบาลตำบลฉลองจึงได้จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ขึ้นโดยจุดดังกล่าวจะมีประตูระบายน้ำและมีเครื่องสูบน้ำเมื่อมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นหรือในช่วงที่มีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูระบายน้ำและสามารถสูบน้ำออกได้ทันที  ส่วนในช่วงปกติก็เปิดประตูน้ำเพื่อให้น้ำไหลลงทะเลตามได้ตามปกติ นาย สำราญ จินดาพล  กล่าวว่า  หลังจากที่มีการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองวังกะทะแล้วเสร็จก็จะทำให้สามารถปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ตำบลฉลองได้เป็นอย่างดี  ซึ่งจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวตำบลฉลองในช่วงฤดูฝนนี้ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ในพื้นที่ตำบลฉลองเมื่อเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ก็จะทำให้มีน้ำท่วมขังในจุดที่เนพื้นที่ลุ่มแต่เมื่อมีการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยได้มีการขุดลอกคูคลองแล้ว ปัญหาดังกล่าวก็คงจะคลี่คลายต่อไป

You may also like...