วัดเทพวราราม ตั้งตู้พระทำ นำสุข และมอบข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่มแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ที่วัดเทพวราราม (วัดหม่านิก) อำเภอถลาง จ. ภูเก็ต พระครูพรหมประภัสสร เจ้าอาวาสวัดเทพวราราม พร้อมด้วย นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ว่าที่ ร.ต.วิกรม จากที่ ปลัดจังหวัดภูเก็ตส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและผู้นำท้องถิ่นได้ร่วมกันมอบอาหาร ตามที่สมเด็จพระสังฆราชมีพระบัญชาให้วัดทั่วประเทศได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 โดยมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบมารอรับท่ามกลางสายฝนที่ตกอยู่ตลอดเวลา นาย ภัคพงศ์ กล่าวว่า ทุกภาคส่วนต่างเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้อย่างเต็มที่ แม้แต่วัดก็ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยการแจกอาหารเพื่อให้ประชาชนได้มีอาหารรับประทานซึ่งถือเป็นการแบ่งเบาภาระของประชาชน ทั้งหมด 1,000 กล่อง โครงการดังกล่าวเกิดจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายกมีพระบัญชาให้วัดทั่วราชอาณาจักรซึ่งมีศักยภาพเพียงพอจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งแม้นในวันนี้จังหวัดภูเก็ตจะมีฝนตกลงตั้งแต่เช้าแต่ประชาชนยังคงทยอยมารับข้าวกล่องอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ทางวัดยังได้มีการตั้งตู้พระทำ นำสุข โดยภายในตู้ได้มีข้าวสาร อาหารแห้งและยารักษาโรคต่างๆไว้ให้ประชาชนอีกด้วย ทั้งนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ของจังหวัดภูเก็ตไม่มีผู้ที่ติดเชื้อแต่อย่างใดซึ่งไม่มีผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มมาหลายวันแล้วและตามโรงพยาบาลต่างๆก็ไม่มีผู้ป่วยโควิด-19 รักษาตัดอีกแล้วแต่ทางจังหวัดก็ได้มีการดำเนินมาตราการป้องกันอย่างเคร่งครัดและได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดีทำให้ไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น

You may also like...