บรรยากาศที่หาดป่าตองยังคงเงียบเหงาร้านค้าและโรงแรมต่างๆยังไม่เปิดให้บริการ

บรรยากาศที่หาดป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวแต่หลังจากที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิท 19 ทำให้สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆได้หยุดการให้บริการไม่ว่าจะเป็นร้านค้า ร้าน นวดและโรงแรม ประกอบกับไม่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวเนื่องจากสนามบินเข้าออกประเทศยังไม่เปิดให้บริการ ซึ่งจังหวัดภูเก็ตนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นหลักหลังจากไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาทำให้บรรยากาศต่างๆเงียบเหงา สถานประกอบการหลายแห่งก็ได้มีการปรับปรุงสถานที่หรือบางแห่งก็ได้ปิดกิจการลง ผู้ประกอบการขายน้ำ กล่าวว่า ปัจจุบันนี้พื้นที่หาดป่าตองเงียบมากเนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิท19ทำให้ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นร้าน อาหาร ร้านนวด โรงแรมต่างปิดร้านหรือถือโอกาสนี้ปรับปรุงสถานที่ ในส่วนของตนที่ยังขายของอยู่ได้ก็เป็นพวกคนงานก่อสร้างและประชาชนในพื้นที่ซึ่งก่อนหน้านี้มีรายได้ไม่ต่ำกว่าวันละสามพันบาทแต่ตอนนี้รายได้ลดลงเป็นอย่างมาแต่ก็ต้องทำเนื่องจากยังมีภาระค่าใช้จ่ายอยู่ยังดีกว่าไม่มีรายได้ แต่หลังจากพรุ่งนี้จะมีการเปิดหาดก็คิดว่าบรรยากาศยังคงเงียบเหงาเนื่องจากสนามบินยังไม่เปิดให้บริการแม้สถานีขนส่งได้เปิดให้บริการแล้วและมีการเปิดให้ประชาชนเดินทางเข้าออกจังหวัดได้แล้วแต่คิดว่ายังคงไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวแต่อย่างใด ทั้งนี้ทางจังหวัดภูเก็ตได้มีการประกาศเปิดชายหาดทุกแห่งในวันที่ 9 มิ.ย. แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากขณะนี้อยู่ในช่วงฤดูมรสุม จึงไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในขณะนี้

You may also like...