เทศบาลตำบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับหมา และแมว ของประชาชนในพื้นที่

บริเวณสนามเด็กเล่นของหมู่บ้านวิลล่าดาวรุ่ง ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายชาญวิทย์ สัจเดช ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลวิชิต พร้อมด้วย สัตวแพทย์หญิงวิชิดา ชูบัวทอง สัตว์แพทย์ประจำกองสาธารณสุขฯ และเจ้าหน้าที่ ได้ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โดยในครั้งนี้มีประชาชนในพื้นที่ต่างนำสัตว์เลี้ยง ทั้งหมาและแมว ในความดูแลทยอยมาฉีดอย่างต่อเนื่อง ทั้งกลุ่มที่เริ่มฉีดวัคซีนเป็นครั้งแรก และกลุ่มที่นำมากระตุ้นวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งทางเทศบาลตำบลวิชิต ได้ให้บริการกับสัตว์เลี้ยงของประชาชนตามทะเบียนราษฎ์ในพื้นที่ และสัตว์เลี้ยงของประชากรแฝงที่อยู่บ้านเช่าอีกด้วย เพียงนำบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่บ้าน ชื่อสัตว์เลี้ยง และนำสัตว์มา ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็พร้อมให้บริการฉีดวัคซีนทันที และนอกจากนี้ทางเทศบาลฯ ยังเปิดหน่วยให้บริการที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง และบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในทุกวันศุกร์เวลา 08.30 น. – 15.30 น. ซึ่งสามารถจองคิวล่วงหน้าผ่านระบบ QR-CODE ได้ และโดยตลอดปีงบประมาณ 2563 ในช่วงที่ผ่านได้มีการดำเนินการให้บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้ามาแล้วกว่า 2,700 ตัว

You may also like...