เทศบาลตำบลราไวย์ มอบนมสำหรับเด็กในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลราไวย์ มีการช่วยเหลือเยียวยาผู้ปกครองที่ได้ลงทะเบียนไว้ผ่านเกณฑ์ตามกำหนด ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยการมอบนมกล่องให้เด็กจำนวน 95 คน คนละ 1 ลังตามที่มีการลงทะเบียนไว้นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ เปิดเผยว่า สำหรับเทศบาลตำบลราไวย์ได้แจ้งให้ผู้ปกครองที่ได้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือในเรื่องของนมสำหรับเด็ก หลังจากที่ทางเทศบาลฯ ได้เปิดให้ลงทะเบียนและมีการช่วยเหลือเรื่องดังกล่าวไป 2 รอบแล้วซึ่งครั้งนี้เป็นรอบที่ 3 มีผู้ปกครองลงทะเบียนรับนมให้เด็กทั้งสิ้น 95 คน ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ผลกระทบจากการโควิด-19 ขาดรายได้ จนทำให้ขาดนมให้เด็กแต่ละคนได้ดื่ม ที่ผ่านมาทางคณะกรรมเทศบาลฯ ได้มีการพิจารณา เอกสารหลักฐานที่มีการส่งเข้ามา และมีการประกาศออกไปว่ามีรายชื่อใดบ้างที่ผ่านการลงทะเบียน ซึ่งที่ผ่านมานอกจากการช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในตามทะเบียนราษฎร์ และเป็นคนไทยแล้วนั้น ทางเทศบาลตำบลราไวย์ยังได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ ในพื้นที่ในการนำนมกล่องมาบริจาค เพื่อส่งต่อในการช่วยเหลือกลุ่มเด็กเล็กที่มีผู้ปกครองเป็นชาวต่างสัญชาติ หรือแรงด้าวต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย ได้รับนมสำหรับดื่มกลับบ้านไปคนละ 1 ลัง อีกด้วย

 

You may also like...