สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ตจัดโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเทิดพระเกียรติแด่ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ

ที่ บริเวณท่าเทียบเรือ AA Marina ต.รัษฎา จ.ภูเก็ต สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ตได้จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ด้วยวันที่ 3 มิถุนายนเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี กรมประมงจึงจัดทำโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และเพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติโดยพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อยในวันนี้ได้แก่พันธ์ลูกกุ้งแชบ๊วยรวมจำนวน 1,000,000 ตัว ทั้งนี้โครงการปล่อยพันธุ์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากร เพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น และได้เติบโตแพร่พันธุ์ต่อไป

You may also like...