จังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563

     วันที่ 3 มิถุนายน 2563 จังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี โดยมี จิตอาสาพระราชทาน หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชน และพี่น้องประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

เริ่ม เวลา  08.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจดีย์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ณ พระอุโบสถวัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวงตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตโดยมีนายภัคพงศ์ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ทหารตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ  และพี่น้องประชาชนเข้าร่วม

จากนั้นเวลา 09.30 น.  พิธีลงนาม ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี  ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

ต่อมาเวลา  11:00 น.  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ  ณ บริเวณท่าเรือเอเอ มารีน่า ตำบลรัษฎา  อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

เวลา 11.45 น. กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สวนหลวง ร. 9) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

You may also like...