เทศบาลราไวย์ ผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายเปิดพื้นที่สาธารณะเพิ่มเติมในเขตตำบลราไวย์

นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และกำนันตำบลราไวย์ ร่วมประชุมหารือการผ่อนคลายการบังคับการปิดสถานที่และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายในตำบลราไวย์ ตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ ๓๐๑๘/๒๕๖๓ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลและวิธีการปฎิบัติตัวที่เหมาะสมแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยในตำบลราไวย์ ยังคง ”ปิด”สถานที่ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย ดังนี้ พื้นที่ชายหาดและเกาะในตำบลราไวย์  แหลมพรหมเทพ และจุดชมวิวกังหันลม  เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง และดำเนินการ “เปิด”สถานที่ในพื้นที่ตำบลราไวย์ ซึ่งต้องปฎิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย อย่างเคร่งครัดโดยพื้นที่ที่เปิดตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนประกอบด้วย สนามฟุตบอลเขาแดง ตำบลราไวย์ สะพานท่าเทียบเรือ ตำบลราไวย์ มัสยิดในตำบลราไวย์  การเส้นจราจรสายหลัก ทางขึ้นสนามฟุตบอลเขาแดง ตำบลราไวย์

อย่างไรก็ตามการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นั้นถึงแม้ว่าสถานการณ์ในจังหวัดภูเก็ตและพื้นที่ราไวย์มีการควบคุมได้ในทิศทางที่ดีโดยพื้นที่ราไวย์นั้นไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่มาเป็นเวลานานกว่า1เดือนแล้วนั้นแต่ทางเทศบาลและผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ราไวย์ยังคงเคร่งครัดเรื่องของการสวมหน้ากาก การเว้นระยะห่างทางสังคมยังคงให้ประชาชนในพื้นที่ปฎิบัติตามคำแนะนำของสาธารณะสุขอย่างเคร่งครัด

You may also like...