เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศตรวจคัดกรองลูกเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศชาวไทย เพื่อไปกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วันโดยเรือลำดังกล่าวเดินทางมาจากประเทศเมียนมา

เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือภูเก็ต นำโดยนายแพทย์อนพัทย์ กอวนิช หัวหน้าด่านฯ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ศรชล.ภาค 3, เจ้าท่าภูมิภาค สาขาภูเก็ต และด่านศุลกากรจังหวัดภูเก็ต ได้ขึ้นไปทำการตรวจคัดกรองลูกเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศชาวไทย  บนเรือ LPG SCHUMI ซึ่งเป็นเรือไทย แต่จดทะเบียนที่ประเทศปานามา ที่ขออนุญาตเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางท่าเรือจังหวัดภูเก็ต ตามข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  เพื่อเปลี่ยนถ่ายคนประจำเรือขึ้นฝั่ง จำนวน 9 คน เนื่องจากหมดสัญญาการจ้างงาน โดยเรือลำดังกล่าวเดินทางมาจากประเทศเมียนมาและมาจอดทอดสมออยู่ในทะเลบริเวณหน้าท่าเทียบเรือน้ำลึกภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต หลังจากนั้นได้นำลูกเรือจำนวนดังกล่าวขึ้นฝั่งที่ท่าเทียบเรือเอกชนในพื้นที่ตำบลวิชิต อ.เมืองภูเก็ต เพื่อทำการกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีผู้แทนทัพเรือภาคที่ 3, เจ้าท่าภูมิภาค สาขาภูเก็ต, ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นำตัวขึ้นรถยนต์โดยสารที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจัดเตรียมไว้มาส่งยังสถานที่กักตัวที่โรงแรมแกรนด์สุพิชฌาย์ ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต เป็นเวลา 14 วัน ก่อนจะส่งตัวกลับภูมิลำเนาต่อไป   

จากการสอบถามทราบว่า เรือลำดังกล่าว เป็นเรือขนส่งแก๊ส LPG ระหว่างประเทศ มีเจ้าของเป็นคนไทยแต่จดทะเบียนที่ประเทศปานามา มีคนประจำเรือซึ่งเป็นคนไทยทั้งหมดรวม 17 คน และได้ขออนุญาตเดินทางกลับประเทศผ่านทางกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อส่งคนประจำเรือซึ่งหมดสัญญาการจ้างงานกลับขึ้นฝั่งที่ท่าเรือ จ.ภูเก็ต ตามข้อยกเว้นของพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  กรณีผู้มีสัญชาติไทยสามารถขออนุญาตผ่านทางสถานทูตหรือสถานกงสุล เพื่อขอกลับเข้าประเทศได้  ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ฯ ได้ทำการตรวจวัดอุณหภูมิคนประจำเรือทั้งหมด พบว่าทุกคนมีอาการปกติ ไม่พบผู้ใดมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า  37.3 องศา ไม่มีอาการทางระบบหายใจ และได้มีการตรวจโควิด-19 ด้วย ก่อนที่จะแยกตัวคนประจำเรือ จำนวน 9 คนที่มีการขออนุญาตกลับขึ้นฝั่ง ทำพิธีการตรวจคนเข้าเมือง พร้อมออกหนังสือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือภูเก็ต ออกคำสั่งให้กักกันทั้ง 9 คน เป็นเวลา 14 วันในสถานที่ที่รัฐจัดไว้ให้ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ 2558

You may also like...