จังหวัดภูเก็ตส่งแรงงานชาวเมียนมากว่า 100 คนที่ประสงค์เดินทางกลับภูมิลำเนา

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ที่สถานีขนส่งจังหวัดภูเก็ตแห่งที่สอง นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยว่าที่ ร.ต.วิกรม จากที่ ปลัดจังหวัดภูเก็ต นายสันติ นันตสุวรรณ จัดหางานจังหวัดภูเก็ต นายบัญญัติ คันธา ขนส่งจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันอำนวยความสะดวกแก่แรงงานชาวเมียนมาที่มาทำงานในจังหวัดภูเก็ต ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิท19 เนื่องจากสถานประกอบการได้ปิดกิจการ โดยแรงงานชาวเมียนมา ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาเดิมในวันนี้ทุกคนต้องได้รับการตรวจคัดกรองจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองทุกคน นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตได้มีการอำนวยความสะดวกแก่แรงงานชาวเมียนมา ที่ต้องการเดินทางกลับภูมิลำเนา โดยในครั้งนี้ถือเป็นวันแรกที่มีการเดินทางโดยมีแรงงานชาวเมียนมาการแจ้งความจำนงค์ที่จะเดินทาง 120 คน แต่เดินทางมาจริงจำนวน 106 คน และใช้รถโดยสารจำนวน 6 คัน ซึ่งทุกคันต้องจัดที่นั่งตามทางราชการกำหนด สำหรับรายงานชาวเมียนมา ทั้งหมดจะมีการนำไปส่งยังจังหวัดระนองเพื่อข้ามชายแดน กลับสู่ภูมิลำเนาเดิมของตัวเอง ซึ่งส่วนใหญ่กล่าวว่าหากสถานการณ์แพร่ระบาดยุติลงก็พร้อมที่จะกลับมาทำงานในจังหวัดภูเก็ตอีกครั้ง

You may also like...