เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม สั่งระดมกำลังจากหลายจังหวัดมาเสริมเพื่อแก้ปัญหาความล้าช้าพร้อม ยืนยันทุกคนจะได้รับสิทธิการเยียวยาจากเงินว่างงานของกรณีเหตุโควิดทุกคน

วันที่ 27 พ.ค.63 ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ตนาย ทศพล กฤตวงศ์วิมาน  เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการทำงานของเจ้าหน้าที่ประกันสังคมที่ได้มีการระดมกำลังมาจากหลายจังหวัดเพื่อมาช่วยจังหวัดภูเก็ตในการเร่งจ่ายเงินให้แก่ผู้ประกันตนในจังหวัดภูเก็ตโดยมี นาย พินิจ ผุดไชตู  ประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต  นายเวียง   สุวรรณะ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ

นาย ทศพล กฤตวงศ์วิมาน  เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม  เปิดเผยว่า  วันนี้ได้ลงมาดูการบริหารจัดการหน้างานที่จังหวัดภูเก็ต จากรายงานที่ได้รับปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต มีผู้ประกันตนประมาณ 100,000 ราย จากผู้ประกันตนที่อยู่ในข่ายของมาตรา33 ในทุกๆวัน ก็จะมีผู้ประกันตนมาขอยื่นใช้สิทธิ์ในเรื่องของการว่างงานประมาณวันละ 1,000 คน ซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นยอดที่มากที่สุดในประเทศ ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ได้มีความห่วงใยที่จะทำให้ผู้ประกันตนได้รับเงินได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งเรื่องนี้ทางประกันสังคมได้แก้ปัญหาเพื่อที่จะให้ผู้ประกันตนได้รับเงินได้เร็วที่สุด โดยได้สั่งระดมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคมจากหลายจังหวัด มาช่วยจังหวัดภูเก็ตเริ่มตั้งแต่จังหวัดนราธิวาส ยะลา ปัตตานี สตูล พังงา ตรังกระบี่ ระนอง และรวมไปถึงจังหวัดตราด ที่ลงมาช่วย และทางส่วนกลางเองก็ได้ส่งกำลังของหน่วยเฉพาะกิจส่วนกลางมาช่วยดำเนินการวินิจฉัย สั่งจ่ายเพื่อให้ได้เงินเร็วที่สุด เป็นแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาเพื่อให้ผู้ประกันตนในทุกพื้นที่ภูเก็ตได้รับเงินเร็วที่สุด โดยช่องทางในการติดต่อกับสำนักงานเรามีช่องทางให้ผู้ประกันตนได้ติดต่อก็คือสายด่วน 1506 มีคู่สายอยู่ 330 คู่สาย ต้องกราบเรียนว่าอาจจะช้าบ้าง ใน 330 สายต่อวัน งานที่ผู้ประกันตนโทรเข้ามาประมาณ เกือบ 20 เท่าของสายปกติ ก็ต้องขออภัยในส่วนนี้ นอกจากในเรื่องของการมีหน่วยเฉพาะกิจ หรือการระดมกำลังจากจังหวัดอันดามันมาช่วยภูเก็ตทั้งหมดนั้น เรายังมีในเรื่องของศูนย์รับเรื่องราวอุทธรณ์ กรณีเจ้าหน้าที่ปฏิเสธการจ่ายเราสามารถอุทธรณ์ได้ แต่ต้องขอกราบเรียนว่าทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสุวิสัยโควิดนั้น เราจะได้รับสิทธิในเรื่องของการเยียวยาพนักงานทุกคน ในส่วนของปัญหาความล่าช้าต้องกราบเรียนว่าเราระดมกำลังจากจังหวัดฟากอันดามันลงมาช่วย เพื่อเพิ่มอัตราเจ้าหน้าที่ซึ่งในระบบตรงนี้เราใช้ระบบตัดจำนวนของคนที่ได้รับผลกระทบและยื่นมาทางระบบอิเล็คทรอนิกส์ตัดไปให้จังหวัดนั้นๆ เพื่อดำเนินการช่วยในการทำ และเราก็ได้ส่งหน่วยเฉพาะกิจลงไปในพื้นที่ต่างๆรวมไปถึงส่งผู้ตรวจราชการลงไปกำกับหน้างานอีกด้วย จึงขอเรียนว่าเราตั้งใจและเราพร้อมที่จะช่วยเหลือดูแลและเยียวยาแต่ขอยืนยันว่าเรื่องนี้ทุกคนจะได้รับสิทธิการเยียวยาจากเงินว่างงานของกรณีเหตุโควิดทุกคน

นาย ทศพล  กล่าวต่อไปว่า   ในภาพรวมของประเทศมีคนยื่นมาทั้งหมดประมาณ 1,300,000 รายจ่ายไปแล้วประมาณ 1,200,000 กว่าก็ยังมีส่วนค้างอีก 80,000 ถึง 90,000 รายในส่วนของภูเก็ตก็จ่ายไปประมาณ 80% ยื่นมาประมาณ 100,000 ค้างอยู่ประมาณ 20,000 รายส่วนที่ค้างตอนนี้เราระดมกำลังจากจังหวัดอันดามันทั้งหมดมาช่วยคาดว่า ในกรณีที่ไม่มีผู้ประกันตนใหม่มายื่น 15 วันน่าจะเรียบร้อย เพราะผมก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและถือโอกาสลงมาในพื้นที่เพื่อดูหน้างานและกำกับว่าทำอย่างไรให้ผู้ประกันตนคลายความเดือดร้อนให้มากที่สุด

 

You may also like...