เทศบาลตำบลรัษฎา ตั้งจุดบริการ ให้กับหมา แมว ที่มีเจ้าของ และสัตว์จรจัดในพื้นที่ หลังมีการผ่อนปรนมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลรัษฎา ได้ออกให้บริการตั้งจุดฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับหมา และแมว ทั้งที่มีเจ้าของ และเป็นสัตว์จรจัดในเขตพื้นที่ตำบลรัษฎา ณ ศาลาเนกประสงค์ ซอยพะเนียง หมู่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

โดยการออกตั้งจุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในครั้งนี้มีประชาชนในพื้นที่ต่างนำสัตว์เลี้ยง หมา และแมว ในความดูแลเข้ามาฉีดเป็นจำนวนกว่า 200 ตัวต่อวัน ทั้งกลุ่มที่เริ่มฉีดวัคซีนเป็นครั้งแรก และกลุ่มที่นำมากระตุ้นวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หลังจากที่เลยเวลาในการฉีดกระตุ้นมาระยะหนึ่งจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และหลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวมีสถานการณ์ในทิศทางดีขึ้น และมีมาตรการผ่อนคลายออกมาจากทางฝั่งรัฐบาล ทางเทศบาลตำบลรัษฎาจึงออกมาให้บริการฉีดวัคซีนตามโครงการประจำปีงบประมาณ 2563 ในการดูแลสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่อาจเป็นอันตรายต่อประชาชนได้ โดยได้ให้บริการกับสัตว์เลี้ยงของประชาชนตามทะเบียนราษฎ์ในพื้นที่ และสัตว์เลี้ยงของประชากรแฝงที่อยู่บ้านเช่าอีกด้วย เพียงนำบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่บ้าน ชื่อสัตว์เลี้ยง และจำนวนสัตว์เลี้ยง พร้อมนำสัตว์มา ทางเจ้าหน้าที่ก็พร้อมให้บริการฉีดวัคซีนทันที

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสำรวจประชากรสัตว์ในพื้นที่มีเจ้าของในการนำไปขึ้นทะเบียนกับปศุสัตว์ด้วย หากเจ้าของไม่สามารถนำสัตว์เลี้ยงของตนมาได้ ทางเจ้าหน้าจะให้ลงทะเบียน และรับวัคซีนไปฉีดเองที่บ้าน พร้อมสอนวิธีการฉีดและให้เก็บรักษาวัคซีนในอุณหภูมิที่กำหนด

You may also like...