แถลงข่าวพร้อมจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร วันที่ 7-21 มีนาคม 2563

 ที่ ไลม์ไลท์อเวนิว ภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต,นายโกมาต แป้นเกิด วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต,นางสุกัญญา พฤฒิพันธ์ คณะกรรมการบริหารมูลนิธิท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และนายเทอดไท ผูกบุญเชิด ผู้เขียนบทละครอิงประวัติศาสตร์ ท้าวศรีสุนทร ร่วมแถลงข่าวเตรียมจัดงาน สดุดีท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทรประจำปี 2563   ระหว่างวันที่ 7-21 มีนาคม 2563 เพื่อร่วมรำลึกถึงวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทรและวีรชนผู้กล้าเมืองถลาง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ,ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชน เข้าร่วม
      นาย ภัคพงศ์ กล่าวว่า การจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทรประจำปี 2563 กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 7-21 มีนาคม 2563 ณ วัดเทพวนาราม(ม่าหนิก) สวนพระพุทธศาสนาวัดม่วงโกมารภัจจ์,อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร,บริเวณพื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง และสถานที่อื่นๆ ตามความเหมาะสมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทรและวีรชนผู้กล้าเมืองถลางที่ปกป้องรักษาบ้านเมืองจากข้าศึกจนสามารถรักษาบ้านเมืองไว้ให้ลูกหลานจนถึงทุกวันนี้ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ต โดยงานจะเริ่มใน วันที่ 7 มีนาคม 2562 พิธีอุปสมบทหมู่ ณ วัดเทพวนาราม(วัดม่าหนิก) วันที่ 7 ถึง 21 มีนาคม 2563 พระภิกษุสงฆ์ศึกษาพระธรรมวินัยและฝึกปฏิบัติพัฒนาจิต ณ วัดเทพวนาราม(วัดม่าหนิก) วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. กวนกาละแม 9 กะทะ  ณ สวนพระพุทธศาสนาวัดม่วงโกมารภัจจ์ และขอเชิญประชาชนร่วม การทำขนมพื้นเมือง และร่วมกันห่อกาละแม ในวันที่ 11 มีนาคม 2563ณ สวนพระพุทธศาสนาวัดม่วงโกมารภัจจ์ วันที่ 12 มีนาคม 2563 พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีบวงสรวงปู่ย่าตายายบรรพชนผู้กล้าเมืองถลางโดยช่วงเช้าเป็นพิธีทำบุญตักบาตรและช่วงเย็นเป็นพิธีบวงสรวง ณ สวนพระพุทธศาสนาวัดม่วงโกมารภัจจ์วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.00น. พิธีอัญเชิญธงชาติ ธงถลางชนะศึก และธงมิตรภาพแห่งสันติสุข นำไปวางหน้าอนุสาวรีย์ฯ ,พิธีวางพวงมาลาและพิธีสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร  ณ อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทรวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2563 เวลา 17:00 -24:00 น.  งานแสดงแสงสีเสียง ละครอิงประวัติศาสตร์และ การจัดลานศิลปวัฒนธรรมจำลองวิถีชีวิตเมืองถลาง การละเล่นพื้นบ้าน การแสดงศิลปวัฒนธรรม อื่นๆ,ตลาดน้ำย้อนยุค โดยจะมีการจำหน่ายอาหารพื้นเมืองอาหารอร่อยภูเก็ตและของดีประจำถิ่น (OTOP) ณ พื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง

You may also like...