“วิ่งต่อลมหายใจ RUN FOR BREATH” เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลฉลอง

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. บริเวณลานน้ำพุ ศูนย์การค้าไลมไลท์ อเวนิ ภูเก็ต ศิษย์เก่าโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยรุ่นปะการังร่วมกับศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีภูเก็ตรุ่นทรายสีน้ำเงิน จัดงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรม “วิ่งต่อลมหายใจ RUN FOR BREATH” โดยมี นางพงศ์พิชญา พงศ์ภัคธัญธร ผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต และประธานการจัดงาน นายเจษฎา แนบเนียร กำนันตำบลเกาะแก้ว นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดภูเก็ตและประธานรุ่นปะการัง 29’32
นางระวิเพ็ญ กิ่งแก้ว รองผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายบริหาร รพ.ฉลอง ศิษย์เก่าโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยรุ่นปะการัง ศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีภูเก็ตรุ่นทรายสีน้ำเงิน และสื่อมวลชน เข้าร่วม

โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากศิษย์เก่าโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยรุ่นปะการังและ ศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีภูเก็ตรุ่นทรายสีน้ำเงินซึ่งจบปีการศึกษา 2529 ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ต้น) และจบปีกาศึกษา 2532 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ปลาย) เล็งเห็นถึงความสำคัญการดูแลด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลฉลองเป็นโรงพยาบาลเล็กที่ตั้งอยู่ในจุดสำคัญของจังหวัดภูเก็ต ในแต่ละวันรองรับผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก ความพร้อมในด้านบุลากรและเครื่องมือทางการแพทย์จึงนับเป็นสิ่งสำคัญ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบให้กับโรงพยาบาลฉลองเพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 ณ อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต มี2 ระยะทาง FUN RUN 5.1 Km. และ MINI MARATHON 11.4 Km. สามารถซื้อบัตรได้ที่ เพจ วิ่งต่อลมหายใจ และ https://www.sportiq.me/event/detail/Run-for-Breath…

โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากศิษย์เก่าโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยรุ่นปะการังและ ศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีภูเก็ตรุ่นทรายสีน้ำเงินซึ่งจบปีการศึกษา 2529 ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ต้น) และจบปีกาศึกษา 2532 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ปลาย) เล็งเห็นถึงความสำคัญการดูแลด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลฉลองเป็นโรงพยาบาลเล็กที่ตั้งอยู่ในจุดสำคัญของจังหวัดภูเก็ต ในแต่ละวันรองรับผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก ความพร้อมในด้านบุลากรและเครื่องมือทางการแพทย์จึงนับเป็นสิ่งสำคัญ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบให้กับโรงพยาบาลฉลองเพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 ณ อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต มี2 ระยะทาง FUN RUN 5.1 Km. และ MINI MARATHON 11.4 Km. สามารถซื้อบัตรได้ที่ เพจ วิ่งต่อลมหายใจ และ https://www.sportiq.me/event/detail/Run-for-Breath…

You may also like...