เทศบาลตำบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต ออกแจกจ่ายน้ำให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับเดือดร้อนน้ำประปาไม่ไหล.

นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต กล่าวว่า ทางเทศบาลตำบลวิชิต ได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนในหลายหมู่บ้าน ตอนนี้ก็กำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะในพื้นที่สูง ได้มีการติดตั้งถังน้ำตามจุดต่างๆ พร้อมได้มีการออกแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชน โดยทางงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาลตำบลวิชิตได้ออกให้บริการแจกจ่ายน้ำสะอาด พร้อมกับได้รับการอนุเคราะห์ช่วยเหลือจากทัพเรือภาคที่ 3 และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตในบางพื้นที่โดยมีการแจกจ่ายน้ำวันละประมาณ 200,000 ลิตร ซึ่งน้ำส่วนหนึ่งก็ได้มาจากขุมเหมืองที่ทางเทศบาลฯ ได้ร่วมกับชุมชนสร้างไว้ อีกส่วนก็ได้รับการอนุเคราะห์จากภาคเอกชนที่ได้เข้ามาช่วยเหลือ พร้อมยอมรับว่า ปีนี้หน้าแล้งมาเร็วกว่าตามที่ได้คาดการณ์ไว้ หลังจากนี้ก็คงจะต้องหาแหล่งน้ำหลายแหล่งมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไป
ทั้งนี้พบว่า ชุมชนแห่งนี้เป็นพื้นที่เนินสูงและเป็นพื้นที่ปลายท่อ ทำให้น้ำประปาไม่ไหล ก่อนหน้านี้ก็มีไหลบ้างแต่ต้องรอช่วงเวลาประมาณ ตี 2 – ตี 3 ก็ต้องตื่นมาเปิดน้ำลงในถังน้ำที่ได้มีการเตรียมรองรับไว้ โดยบ้านเกือบทุกหลังก็จะมีถังน้ำขนาดใหญ่อยู่หน้าบ้าน ตั้งแต่ถังขนาด 1,000 ลิตรถึง 5,000 ลิตร เพราะปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งแบบนี้ และในช่วงที่ทางเทศบาลฯ มาให้บริการน้ำไม่ทัน ก็ต้องหันมาพึ่งตัวเองไปก่อนโดยการซื้อน้ำที่จากผู้ประกอบการที่จำหน่ายน้ำสะอาด ราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ 350 – 400 บาท พร้อมบอกว่า เข้าใจทางเทศบาลฯ เพราะปัญหามันเกิดขึ้นในหลายหมู่บ้าน และดีใจที่ทางนายกเทศมนตรีฯ ยังให้การช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่อยู่.

www.youtube.com/watch?v=PrA3rcdu7Ug&feature=youtu.be

You may also like...