โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดโครงการปันใจให้วันมะเร็งโลก ปีที่ 5 เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการป้องกันและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งให้แก่ประชาชน.

ที่ ลานอบอุ่นรักษ์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดโครงการปันใจให้วันมะเร็งโลก ปีที่ 5 โดยมีนายแพทย์เฉลิมพงษ์สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดมีนายแพทย์สมิทธ์ สร้อยมาดี ประธาน Service Planสาขาโรคมะเร็ง เป็นผู้กล่าวรายงาน มีบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล และประชาชนที่มารับบริการเข้าร่วม
กระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่า ปัจจุบันคนไทยส่วนใหญ่เสียชีวิตจากโรคมะเร็งเป็นอันดับหนึ่ง เฉลี่ยปีละกว่า 600,000 คน โดยมะเร็งที่พบมากที่สุดในเพศชาย คือ มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ส่วนในเพศหญิงที่พบมากสุดคือ มะเร็งเต้านม โรงพยาบาลวชิระจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อเสริมความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง สร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพ วิธีป้องกันตนเองรวมถึงการรักษา เพราะโรคมะเร็งเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ หากตรวจพบตั้งแต่ระยะแรก เนื่องจากผู้ที่เป็นมะเร็งส่วนใหญ่มักไม่ได้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำทุกปี
ในงาน มีกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายต้านภัยมะเร็งนิทรรศการการให้ความรู้สาเหตุ และอาการของโรคมะเร็งชนิดต่างๆ ทั้งมะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก รวมถึงวิธีการป้องกันลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดโรคมะเร็ง และแนะนำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ
นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดกรองมะเร็งเบื้องต้น อย่าง แนวทางการเก็บตัวอย่างอุจจาระเพื่อคัดกรองมะเร็งลำไส้ ในคนกลุ่มอายุระหว่าง 50 -70 ปี และการกด 3 นิ้ว 3 สัมผัส เพื่อคัดกรองมะเร็งเต้านมในเพศหญิง โดยเจ้าหน้าที่เวชกรรมสังคมและงานสุขศึกษา โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและยังมีกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย สำหรับแนวทางในการป้องกันโรคมะเร็งนั้น แพทย์แนะนำว่า ขอให้หมั่นตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี เพื่อติดตามดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิด เพราะสุขภาพดี เริ่มต้นที่ตัวท่านเอง.

You may also like...