จังหวัดภูเก็ตรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการและพนักงานขับรถ เพื่อขอความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อน จากผลกระทบโรคไวรัสโคนา 2019

ที่ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต สมาคมผู้ประกอบการรถ 30 ภูเก็ต นำโดยนายอนันต์ ดีประเสริฐ นายกสมาคมฯ ได้มีการประชุมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการและพนักงานขับรถ 30 (รถโดยสารไม่ประจำทาง) ซึ่งให้บริการนำเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต และได้รับกระทบจากกรณีที่ทางการจีนมีคำสั่งห้ามชาวจีนเดินทางออกนอกประเทศเป็นหมู่คณะชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบไวรัส โคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ทำให้ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากไม่มีผู้ใช้บริการ และรถบัสที่ให้บริการจำนวนประมาณ 1,200 คันต้องหยุดวิ่ง พนักงานตกงาน จึงต้องการให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือเยียวยา บรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น โดยมีผู้ประกอบการเจ้าของรถบัสและพนักงานขับรถจำนวนประมาณ 200 คน เข้าร่วมเสนอปัญหาและความต้องการ
นายสถาพล รักมิตร ประชาสัมพันธ์ สมาคมผู้ประกอบการรถ 30 ภูเก็ต กล่าวว่า จากการประชุมร่วมกันของสมาคมของสมาคมฯ และผู้ประกอบการรถบัสอิสระ พบว่า ขณะนี้นักท่องเที่ยวจีนซึ่งเป็นตลาดหลักหายไปเกือบทั้งหมด ทำให้ผู้ประกอบการทั้งรถบัสและรถตู้ไม่มีงาน ทำให้รถต้องจอด และเดือดร้อนทั้งผู้ประกอบการและพนักงานทำให้ไม่มีรายได้ การรวมตัวกันนี้ เพื่อจะได้รวบรวมปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการที่อยากให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น สรุปได้ 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ ประการแรก เรื่องนี้สิน เพราะรถที่นำมาให้บริการส่วนใหญ่ยังมีการผ่อนชำระกับธนาคารและไฟแนนซ์ จึงอยากให้มีมาตรการในการยืดเวลาในการชำระหนี้สินดังกล่าวออกไปกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและดีขึ้น ประการที่ 2 ผู้ประกอบการบางรายต้องการเงินหนุนหมุนเวียนที่จะนำมาใช้จ่ายในช่วงที่รอนักท่องเที่ยวกลับมา เช่น ปรับปรุงรถ ใช้ในการบริหารจัดการภายใน เป็นต้น โดยอาจจะเป็นการให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการปล่อยกู้ปลอดดอกเบี้ยหรือดอกเบี้ยต่ำ ประการที่ 3 เรื่องของภาษีรถป้ายเหลืองและการประกันภัย ประการที่ 4 เรื่องของ GPS ซึ่งมีค่าใช้จ่ายปีละประมาณ 3,500 บาท และค่าติดตั้งครั้งแรกประมาณ 10,000 บาท ซึ่งผลกระทบในครั้งนี้น่าจะไม่ต่ำกว่า 5-6 เดือน ที่ทำให้ไม่มีรายได้ ในขณะที่ค่าแอร์ไทม์ยังคงเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆ จึงอยากให้ภาครัฐหามาตรการมาช่วยเหลือ และสุดท้ายพบว่าผู้ประกอบการมากกว่า 90 % ที่เคยรับส่งนักท่องเที่ยวให้กับบริษัททัวร์จีนแต่ไม่สามารถเก็บเงินค่ารถได้ซึ่งถือเป็นปัญหาค่อนข้างใหญ่มาก เพราะบางรายยังเก็บไม่ได้ 7-8 เดือน จึงอยากให้ทางจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวได้หามาตรการมาช่วยเหลือ

You may also like...