ขนส่งจังหวัดภูเก็ตพ่นยาฆ่าเชื้อบนรถประจำทางป้องกันไวรัสโคโรนาและฆ่าเชื้ออื่นๆเทียบเท่ามาตรฐานการป้องกันในเครื่องบิน.

สถานีขนส่งจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายบัญญัติ คันธา ขนส่งจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดภูเกตและเทศบาลตำบลรัษฎา ร่วมกันพ่นยาฆ่าเชื้อในรถโดยสารประจำทางโดยใช้อุปกรณ์พ่นฆ่าเชื้อ อย่างละเอียด Airo Fog เพื่อป้องกันไวรัส โคโรนาและเชื้อโรคอื่นๆ โดยอุปกรณ์พ่นฆ่าเชื้อได้รับการสนับสนุนจากนายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณะสุข
นายภัคพงษ์ กล่าวว่า ทางจังหวัดภูเก็ตและสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตได้มีมาตรการในการป้องกัน ไวรัสโคโรนา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ผู้โดยสารที่ใช้บริการรถสาธารณะ ซึ่งการพ่นยาฆ่าเชื้อดังกล่าวนอกจากจะป้องกันไวรัสโคโรนาแล้ว ยังเป็นการฆ่าเชื้อโรค อื่นๆ โดยมาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการเทียบเท่าการป้องกันบนเครื่องบิน
ด้านนายบัญญัติ คันธา ขนส่งจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนา ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างช่วยกันวางมาตรการในการคัดกรองนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะท่าอากาศยานภูเก็ตที่มีการ ตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยวอย่างเข้มข้น เพื่อให้ผ่านเข้ามาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่างปลอดภัย ทางสถานีขนส่งจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นสถานที่ ที่รองรับนักท่องเที่ยวและประชาชนจึงมีการป้องกันโดยการพ่นยาฆ่าเชื้อโรค โคโรนาและเชื้อโรคอื่นๆเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ใช้บริการ.

You may also like...