โครงการ พม.ห่วงใยดูแลทุกข์สุขปั่นปันน้ำใจให้ผุ้ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

บริเวณหน้าเทศบาลเมืองกะทู้ นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พ.ม.ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกกิจกรรมปั่นปันน้ำใจครั้งที่ 2 โดยมีนายกิตติ อินทรกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต นายชัยอนันท์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ผู้บริหารเทศบาลเมืองกะทู้ และประชาชนเข้าร่วม
นายวงศกร กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการปั่นจักรยานเพื่อเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ, ผู้พิการในพื้นที่เทศบาลเมืองกะทู้จำนวน 5 หลัง หลังจากนั้นได้มีการมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวแก่ประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคมและมอบเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนแก่เด็ก นักเรียนและโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้
สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจแก่ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัว เพื่อเป็นการดูแลผู้ด้อยโอกาสให้มีกำลังใจในการดำรงชีวิต ตลอดจนเป็นการติดตามผลการดำเนินงานในการส่งเสริมด้านต่าง ๆ เพื่อให้มีผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

You may also like...